Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/249

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

2 2. 3. 4. 5. (:?. Af a. C b. e. d. e. Buskeruds amt. e elv og derefter forbindes med Sigdalsveien, A 2, lige ved Aamot hængebros vestre ende. Meget bakket vei. Fra forannævnte bygdevei B 1 udgaar ved Refsal mellem Skotselven og Nykirke en sidevei, som i vestlig retning fører fremtil Borgevad i Bingen, hvor den støder til den under øvre Eker nævnte bygdevei B 3. Meget bakket vei. Her- fra gaar den langs Bingse1vens østre side som ny vei forbi Steensrud og derfra videre som gammel vei til ende- punktet ved Brotangen, den næstøverste gaard i dalen.—. Herfra let overgang til Lyngdal ïom Ingebo. “ Vei fra Strand om Bøen til Snarum. Den udgaar fra hovedveien A 2 ved Strand vest for Aamot, fører op Houg- bakkerne, gaar forbi Houg og J ar med sidevei om Komperud, videre forbi Amundrud kirke og derpaa med overfart over Snarumselven ved færgestedet Bøenstøsund, op de saakaldte Fæstningsbakker og frem til Hole skole, hvor den støder til hovedveien A 3 tæt ved skolestuen nordvest for Hole gaar-d. Vei fra Hougfos til Overnmoen. Ved Hougfos fører offentlig vei over Simoa elv paa den Modum b1aafarveverk tilhørende WHougfos bro og fortsætter videre forbi gaarden Overn, hvorefter den støder til den fra Strand kommende bygdevei B 3. Meget bakket. Vei til Gulsrud paa Østmodum. Den udgaar fra hoved- veien A 1 i nærheden af østre Vike og fortsætter nord- over langs Tyrifjordens østre bred til Gulsrud. Bakket vei. Herfra fortsætter den som en yderst tarvelig privat vei videre indover, men ikke saa langt som til Lier. Vei fra Snoterud til Finnemarken. Fra hovedvei A I udgaar der ved Snoterud mellem Aamot og Heggen kirke en tarvelig Vei, som i østlig retning fører ind til Finne- marken ved Glitrevand. Oa. 6 km. lang. Herfra har man let overgang til Sjaastad i Lier. private veie af nogen betydning kan nævnes følgende: Vei fra Vikersund til St. Olafs bad. Herfra fortsætter- veien paa bro over Snarumselven mellem Kaggefos og Kiste-ê fos forbi Amundrud kapel, hvorefter den støder sammen med B 3. Meget bakket vei. Fra St. Olafs bad gaar der en bakket vei nordover forbi Hære jernbanestation, hvorpaa den støder sammen med vei A 3. Fra St. Olafs bad gaar der vei sydover gjennem skogen, hvor den deler sig, idet en arm gaar nedover til Grav og- den andens munder ud nord for G jeith us. Vei, som ved “Sakseborg syd for Bergsjø tager af fra hovedveien A 1 og fører frem til Gjeithus. . Vei, som fra hovedveien A 1 ved Rud nord for Viker-— sund fører ind til Thoen— og Aamotgaardene paa Tyri- fjordens vestside og videre til Hole grænse og som fortsæt- ter som offentlig vei fra Holes grænse til Nakkerud.