Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 239 Fisket. Elvene og vandene skal være ret godt forsynet med fisk, navnlig ørret, abor, sik, gjedde, kolmund og lidt aal. I Tyri- fjorden og ved Vikefos skal det bedste fiske være. I Tyrifjorden fiskes desuden bras’en og wener-lax. Undtagelsesvis 1faaes der ogsaa laks ved Døvikfossen; høiere op —kommer den ikke. (Se om lakse- fiskeri under Buskerud gaard.) Myrer. Paa aaserne er der adskillige myrer, men ingen af nogen betydelig udstrækning. Kommunikationer. J ernbanerne er omtalt tidligere. A. Hovedveie: ’ 1. Fortsættelse af den fra Hougsund førende hoved- vei til Vikersund og videre til Hole grænse ved Fjeldsag bro. Fra Ekers grænse ved Værp fortsætter veien nordover paa Drammenselvens østre side forbi Heggen kirke — hvortil sidevei —, videre til i nærheden af østre Viker, hvor veien bøier i vest, passerer elven paa Vikersund bro og gaar forbi Vikersund. Efter paa bro at have krydset jernbanen fortsætter den langs Tyrifjordens vestre side, men noget fjernet fra fjorden, til Hole grænse, hvor den paa Fjeldsag bro gaar over Henoa. Meget bakket vei. 2. Vei fra Eng-er om Aamot til Sigdal. .Den udgaar fra forrige vei, A 1, i nærheden af Enger gaard ligeoverfor Aamot, krydser Randsfjordbanen i plan, optager derefter en fra Aamot jernbanestation kommende vei og passerer paa Aamot hængebro over Drammenselven. Derfra følger den som ny chausebygget vei Simoa elvs nordre (venstre) bred og føres paa Kjøreplads bro over paa elvens søndre (høire) bred og passerer Hougfos. Derefter fortsætter den fremdeles som ny vei langs elven til Grønlund (Tingelstad), hvor den paa bro (Grønlund bro) — i nærheden af hvilken der tidligere var færgested — føres over paa nordre (venstre) side af elven og fortsætter paa denne til Sigdals grænse ved Næs. 3. Vei fra Sand ved Vikersund til Snarum. Den udgaar fra hovedveien A 1 ved Sand og gaar i vestlig retning forbi Hære, holdende høiden paa Snarumselvens østre side. Den gaar videre forbi Snarum jernbanestation og kirke over Olafsby — hvor sidevei ned til Snarumselven gjennem Gubberudlaupa —, gjentagende gange krydsende Krøderen- jernbanen, frem til Snarums grænse mod, Krødsberred paa Slettemoen. B. Bygdeveie: f 1. Vei fra Ekers grænse ved Har-etomten nord for Skots- elven om Nyl(irke til Kongsagene. Den danner fort- sættelse af den for Eker anførte bygdevei B 1 og fort- sætter langs Drammenselvens vestre side forbi Nykirke og frem til Kongsagene, hvor den paa bro føres over Simoa