Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/250

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 24 1 Z f. Modum blaa“farveverks vei fra B 3gtil gruberne.

g. Modum blaafarveverks vei fra i nærheden af Bøen

om Aslaksby til gruberne, pukverke“rne paa den ene side og paa den anden til Skuterudflaten, hvorfra den -som privat gaardsvei fører videre op til Næs paa vestre Snaru m. Meget daarlig vei, men Modums herredsstyrelse — bevilgede i 1893 midler til veiens anlæg som rodelagt vei, under betingelse af amtsbidrag; h. Fra B I nord for Nykirke gaar der en bakket vei over Sætersberg paa vestsiden af Simoa, men langt fra elven. Den støder sammen med A —2 ved Grønlund bro og ved -Hougfos, hvorhen den sender en arm. G i. Lidt før man kommer til Grønlund bro gaar der af en vei, der et stykke nordover følger vestsiden af Simoa. Ogsaa en del andre private veie findes der paa Vestmodum I Snarum findes der langs vestsiden af elven ingen sammenhængende .kjørbar vei mellem gaarden Nes og Krøderen. 1 V Þ Þ - Merkelige gaarde og steder. Her medtages i regelen ikke andre gaarde end de, hvor det største “.brug udgjør mindst 15 skyldmark, og som altsaa skulde have en Salge- værdi af henved 3O OO0 kr. eller mere. I;I—Ieggen. Sammensat år trænavnet hegg og vin.“ S Heggen —kirke er en stenkirke.— Den er opført før 1323, blev i l750 udvidet til korskirke ogi 1878 yderligere udvidet. Antallet af siddepladse kjendes ikke. I et hjørne i nordre fløi er indvendig indsat et dyrehoved, som hidrører fra Vikes forrige — nedenfor omtalte — kirke. Fra denne kirke skal ogsaa hidrøre nogle hel- genbilleder, der endnu i 1837 fandtes i Heggen kirke. Gaarde fra nord mod syd. Øst for Storelven og Tyri- fjorden: * “ — ’ Kimmerud (skreves i ]668 Kiemerud) ved Holsfjorden. Skyld -3—I,11.“’W Største brug l.9,4a. p W “ “ Berg ved Tyrifjorden. Skyld 23ɔ98— Største brug 15,s9. Hval, nordre, søndre og østre (hval, en rund høide). Skyld .38,2o. Største brug 17,ss. I 1604ỳen helgaard og en halvgaard. I bækken i nærheden af gaarden er der et fiskeudklækningsapparat. S Ovenfor denne gaard ligger Hvalhøiden. Fra denne har man en vid udsigt. Fra dens vestligste top ser man hele Tyristranden, hele Vestmodum med Nykirke og Bingen, Vikersund, store strækninger af Drammenselven. Gjeithus fabriker, Hougfos, Simoa, Snarumselven ovenfor Kaggefos, hele Vestsnarum, Skuteruflaten og blaafarveverkets gruber. Hele landskabet ligger som et bredt belte, hvor skog og dyrket mark veksler i broget mangfoldighed. Bag dette landskab sees Holleia med Vælern og Ringerikes nikkelverk, lidt af Krøderen og gaarde ved denne sjø, og andre aaser vest for Krødsherred, Snarum og Modum, Skuterudhøgda, hele Sigdals og Eggedals spalte, Holteijeldet og andre fjelde ved Bingen 16 — Buskeruds amt.