Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/242

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Buskeruds fogderi. 233 og flere spikerhammere m. v. foruden andre verksteder„ hvor der fabrikeredes grovere jernsager, paa gaarden Stensrud i den Modum tilhørende del af Bingen. Dette verk fik sit jern ikke alene fra de omliggende gruber, men helt fra Arendal. Verkets navn Var cFredriks- mindes Manufakturværk » . Der findes i Nykirke sogn ogsaa flere andre jerngruber og jern- skjærp, der dels har været drevet under det gamle Sogndalens jern- verk (se under Norderhov), dels har været gjenstand for forsøgsdrift i den senere tid, saaledes paa Kvisles grund, paa Sveaas grund, “paa Refsals grund og paa Sætersbergs grund. 0gsaa— paa 0Vern i Heg- gen Sogn nord for blaafarveverket har der været jernskjærp i drift. I aaserne mellem Nykirke og Simost1—anden skal der have været serpentinbrud, ligesaa i Snarum, hvor den bekjendte Ola Ula fa- brikerede pibehoveder og kniVskafterl af den, men uden synderligt held. Ogsaa i ottiaarene gjorde man forsøg med serpentinen i Snarum, men driften viste sig heller-ikke da lønnende. En anden stenart i Snarum, ophimagnesiten, har ligeledes været gjenstand for forsøgsdrift. Man har saaledes hugget søiler af den; men forsøgene er atter indstillet. — Af amtets st0rti11gsmænd har følgende været fra Modum: Lensmand O. 0lsen Uhlen, der repræsenterede amtet i l815—16. Gaardbruger H. Nielsen Gubberud i 1824 og 1827 og paa det overordentlige storting i 1828. Gaardbruger Auen Gregersen i 1848. “ Gaardbruger C. Nielsen Hervig i 1851, ]854, 1857, 1859—60 og paa det overordentlige storting i 1858. ‘ Gaardbruger G. Andersen Sveaas i 1874—76. Gaardbruger H. T. Gunheim, der repræsenterer amteti indeværende periode. Han er fødti Nes anneks til Sande i Telemarken. Topografi. Den del af Modum, der ligger langs med Tyristranden, har ganske samme natur som den tilgrænsende del af Hole. Den øvrige del af Heggen hovedsogn med Nykirke anneks — Snarum vil blive omtalt senere — fortoner sig som en meget bred dal, der mod øst begrænses af Østfjeldenes høie aaser og mod vest dels af den bratte Skuterudaas, hvor blaafarveverkets gruber ligger, dels af de lave aaser mellem Simoa og Bingselven. Denne dal har en bredde af fra 4 til 9 km. Dalen deles i almindelighed i Østmodum — der ligger syd og øst for Tyrifjorden og Storelven — og Mellemmodum og Vestmodum — der ligger vest for elven og fjorden. Den bebyggede del af Østmodum bestaar af et bælte af dyrkede bakker-, der ligger under Østfjeldenes— bratte styrtninger og strækker sig helt fra Holsfjorden ned til Ekers grænse.