Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/194

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ringerikes fogderi. t 185 Fra nord modtager den flere tilløb, hvoraf følgende er de vigtigste: — 1) Heggeelven, der udspringer paa aaserne vest for Aadals- elven og falder i Soknedalselven ved gaarden Heggen. Længde 9,s km. Den danner paa størstedelen af sit løb grænsen mellem Norderhov og Aadalen. 2) Vælselven, der udspringer i nærheden af fjeldet Tyven- borg, gjennemstrømmer Vælsvandene og falder i Soknedalselven ved Gaardhammer. Længde 18 km. Den danner paa en Strækning af 4 km. grænsen mellem Norderhov og Aadalen. 3) Sognaelven. Dens længste k1ldeelv., Sandungenelv, ud- springer øst for Gyranfisen og flyder gjennem Sandvandet, hvorpaa det hele vasdrag gjennemstrømmer Sognadalen og falder i Soknedalselven øst for Lunder kirke. Hele vasdragets længde 34 km. Elven danner paa en længere Strækning grænsen dels mellem Aadalen og Flaa, dels mellem Norderhov (Soknedalen) og Flaa. Dens vigtigste tilløb er fra øst Lyseelven., der udspringer vest for Høgfjeld og falder i Sogn-a syd for Bukjenaas. Længde 13 km., — og fra vest Fjeldelven, der udspringer paa grænsen mellem Flaa og søndre Aurda1 mellem Nautskardfjeld og Bukollen. Længde lå km. i4) Rudelven, der udspringer øst for Leknesfjeld i Flaa og falder i Soknaelvens vasdrag i Thorevand. Længde 18 km. Baade Soknedalselven og dens tilløb er vigtige for tømmerflødningen. Andre større elve findes der ikke i hei-redet. Derimod har enkelte, der for den væsentligste del tilhører andre distrikter-, sit udspring‘ og en væsentlig del af sit løb i Norderhov. De vigtigste af disse er: 1) Skjærsjøelven, som gjennemstrømmer Katnos og delvis danner grænsen mellem Norderhov og J evnaker. Den modtager fra den Norderhov tilhørende del af Krogskogen to tilløb: Langeli- elven og Heggelielven, henholdsvis 16 og ’1O,s km. lange. 2) Lommedalsvasdraget, der modtager et par mindre tilløb fra Norderhov. — 3) Øiangsjøens vasdrag, der — gjennem Moelven falder i Randsfjorden. . Alle disse“ vasdrag har sine kilder kun faa km. fra Krogskogens styrtninger mod Norderhovs bygd. Skjærdalselven, der vil blive omtalt under Hole, har ogsaa sine kilder i den til Norderhov hørende del af Holleia. VaIlde— Fraseet Tyrifjorden er vandene iNorderhov ikke store. De største ligger paa Krogskogen. Her er Øiangen 2,95 km.2., store og lille Heggelivand 2 km.9, store Flaatevand 1,s km.2 og Katnos, der forøvrigt kun delvis hører til Norderhov, de største. Af andre vande er de to grupper af Vælsvandene, de østlige og vestlige, paa hver sin side af Aadalselvens dalføre, de største. gult-kelig er J ueren sjø paa det flade land sydvest for Nor-derhovs ll’ e.