Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/182

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ringerikes fogderi. 1 73 Ved ytre Aadalen kirke begynder Hvalshængslet. Bægna flyder ovenfor Sperillen stille. Her findes kun ett større stryk, Valdresstrømmen. Fra øst modtager Bægna følgende større tilløb: Vælaelven, der kommer fra Hadeland, gjennemstrømmer -Vælsvand og falder i Bægna (Aadalselven) ved Hen. Længde 19 km. i Sommaelven, der udspringer øst for Speril1en, gjennemstrøm- mer Somdalsvandet og falder i Bægna syd for gaarden Somdalen. Vasdragets længde, regnet fra Somvandets længste ti1løb Haugerud- e1ven, 18 km. I Somma fandtes der i forrige aarhundred perlemuslinger. Skjelbreidelven, der udspringer paa Skillinghøvd i søndre Lands prestegjeld, gjennemstrømmer Thorsjøen og falder i Bægna nord for Speri1len. Længde 19 km. Fra vest modtager den: Tossevikelven, der udspringer syd for Gyranfisen og falder i Speri1len ved Tosseviken. Længde 10 km. — Skarudelven, der udspringer i Kuretjern og falder i Sperillen nord for Elgsrud. Længde 11,a km. Urulaelven, der falder i Sperillen tæt ved Nes. Længde inden herredet 10 km. Den dannes ved sammenløbet af de to elve Hedalselven og Odalselven. Regner man vasdragets længde fra dets længste tilløb, Odalselvens kilder, bliver den 50 km. Odalselven danner paa en— Strækning af 25 km. grænsen mellem Nes i Hallingdal og søndre Aurdal. Urulaelven modtager fra syd et større til1øb, Viddalselven, der udspringer paa Gyranfisen, danner grænsen mellem Aadalen og søndre Aurdal og falder i Urula paa det sted, hvor denne træder ind i Aadalen herred. Længde 10 km. Vande. Sperillen, der i sin helhed liggeri dette herred, er 25,1 km.2. Den er 108 m. dyb. Af andre vande kan merkes: Samt- sjøen sydøst for Sperillen 3,6 km.2, vestre B jønevand omtrent 2 km.9 (en del af vandet ligger i Land) og Vælsvandene, hvoraf en del ligger i Jevuaker. Paa vestfjeldene findes der kun ubetyde- lige tjern. FiSket. Der fiskes i Aadalen ørret, røie, sik, abor og karudser. Elvene og vandene er noksaa godt forsynet med fisk. Ø1—retten i Sperillen er stor; men den er ikke tilstede i nogen betyde- lig mængde. Det bedste fiske var tidligere i oset ved Aadalselvens udløb af Sperillen; men dette skal have minket efter en regulering af elven, som fandt sted i anledning af dampskibsfarten. Nu skal det bedste fiske være i den nordlige del af vandet. — 0set af elven (Kongsstrømmen) skal, efter hvad et sagn fortæller, have faaet sit navn af, at der herfra i en fjern fortid blev skattet 60.sik til kongens (d. v. s.— herredskongen i Aadalen) bord. (Nu», skriver W1el i midten af forrige aarhundred, 1fiskes der ikke Aaret rundt saa