Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/181

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 V 2 Buskeruds amt. I d al e n: Aadalselven ved Hen ....... 147 n1.: Ytre Aadalen kirke ....... l58 » — Somdalen gaard inde i skogen et godt stykke øst for elven ...... 168 1— Fjøsviken gaard ........ 173 ɔ Sperillen ........... 153 » Hængslet ved Bægna nord for Sperillen 159 » Semmen gaard vest for Aadalselven syd for ytre Aadalen kirke ..... 163 » Viker kirke vest for Sperillen .... 19O » Elgsrud nord for Viker kirke .... 228 » Høieste punkt af veien mellem Viker og Nes 350 » Vest for dalen: Guldbjerg sydvest for ytre Aadalen kirke 418 Høgfjeld vest for Sperillens søndre ende I—009 Elgsrudkollen nord for Viker kirke . . 727 Gyranfisen vest for Elgsrudkollen . . 1080 Killingtjern nordvest for Elgsrudkollen . 433 Langtjern sydøst for Gyranfisen . . . 507 Tosseviksæter nord for Høgfjeld . . . 506 Nesmo sæter nordvest for Killingtjern . 311 I den sydlige del af herredet paa begge sider af Aadalen stiger fjeldene intet sted synderlig høit over dalbunden. Toppene naar paa denne Strækning neppe noget sted til en høide af 5O0 m. over Aadalselven “ Langs Sperillen og de— dele af Aadalse1ven, der ligger nærmest denne, er forholdet et andet. Paa østsiden af dalen er fremdeles toppene af middelmaadig høide. De høieste af dem naar ikke til mere end 5—50 å. 600 m. over Speri1len; men paa Vestsiden stiger toppene indtil en høide af mellem 900 og 950 m. over denne. Fra den nordlige halvdel af sjøen ser man Treknatten, og flere af de høieste toppe paa dalens vestside hæve sine takkede, skogbare tinder over de skogbevoksede fjelde nede ved sjøen. Dette gjør Sperillen til et af vore mest imponerende østlandske vande. Bæg“na Og dens tiIIøb. Bægna har i Aadalen en meget forskjellig bredde, fra 44 til 220 m. Den flyder hist og her mellem bakker; men paa lange strækninger, navnlig i det syd1ige, hvor den sender flere evjer ind i det omliggende land, er dens strande saa lave, at de er udsat for oversvømme1ser. Elven er farbar med baad i hele sin længde; men paa flere steder er strømmen saa strid, at baadene maa trækkes opover. Dampbaaden kan undertiden have vanskelig nok for at kjæmpe mod strømmen. — Strykene i Aadalselven syd for Sperillen har — regnet fra syd mod nord — følgende navne: Hvalstryken, Garntangstryken, Kastbraatestryken, Kjeipsteinstryken, Gjermundstryken, Rapalden, Killingen, Vatningen og Kongsstrømmen.