Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/166

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Hal1ingdals fogderi. 1å7 Paa østsiden af dalen: Rud. Skyld 23,oå. Største brug 17,sa. I 1657 to gaarde. Li. Skyld 38,21. Største brug ]1,16. I 1604 en halvgaard. Toen (to betyder en græsplet mellem klipper), en l1øit1iggende gaard oppe i Todølas dalføre. Skyld 23,24. Største brug 5,6s. I 1657 to gaarde. Ogsaa paa Toen er der en gammel bygning, der bærer aarstallet 1688. men som maaske er ældre. Den er af svært tømmer. Der er mange øksehug i bjelkerne ved indgangsdøren. De skal være fremkommet der- ved, at enhver ny eier af gaarden hug med sin økse i bjelken for at vise, hvor dybt han kunde hugge. Et af øksehuggene skal være usedvan- lig dybt, og sagnet fortæller, at det er fremkommet derved, at en mand fra en anden gaard hug efter manden paa Toen, men rammede bjelken sistedet. Ved en forandring af bygningen er bjelken nu fjernet; men stykket med det dybe øksehug skal endnu bevares paa gaarden. Langaaker. Skyld 13,oo. Største brug 11,(ɔä. Berg. Skyld 31,s6. Største brug 22,16 (skog). I 1604 en

l1alVgaard. l

I Flaa Flaa skreves i 1445 Flodhasokn. Betydningen 11sikker. Flaa kirke. Den gamle kirke, der er .ældre end 1327, var stavekirke. Den blev nedrevet i 1854. Enkelte gjenstande fra kirken er opbevaret paa universitetet Den nye kirke, der er op- ført i 1858, har 60O siddepladse. ‘ Gaardene paa Vestsiden af dalen fra nord mod syd: Gislerud (af mandsnavnet Gis1e). Skyld 23,ov. De største brug 12,o5 og 11,o2. I 1604 en halvgaard. Stavn (betyder ligefrem stavn). Skyld 35,s-1. Største brug 4,av. I 1604 en fuldgaard. S Tollevsrud. Skyld 52,39. Største brug 7,a2. I 1604 en fuldgaard. — Grøsland (det samme som gi-jotland, d. v. s. det stenede land). Skyld 13,69. Største brug 13,a6. I 1604 en fuldgaard. Aavestrud (det kommer af mandsnavnet Ølver, den oprinde- lige form har altsaa været Ølvisrud). Skyld 28,2I. Største brug 13,1v. Trøsteim. Skyld 28,s2. Største brug l0,31. I 1657 to gaarde. Vik. Skyld 22,21. Største brug 11,so. ’ Vo1d. Skyld 35,sv. Største brug 13,96. I 1604 en fuldgaard. Paa denne Strækning har der været og er tildels endnu mange gi-avhauge. saaledes paa Tollevsrud, Trøsteim, Vik og Vold. Paa Tollevs- rud og Trøsteim er der endnu adskillige hauge ti1bage. Ogsaa ligeoverfor paa Heie og Kvien har der i sin tid været talrige gravhauge og maaske findes der endnu nogle.