Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/141

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 3 2 Buskeruds amt. Fjeldene langs dalen har en betydelig høide og er navnlig i Torpe bratte. Her springer de paa mange steder frem som steile mod dalen skarpt afhuggede koller. Naa1eskogen, som dækker dem, er mange steder sterkt medtaget. Fjeldsiderne syd for dalen er paa et par steder næsten ganske skogbare. IIøidef0rh0ld. Høideforholdene fremgaar af følgende 1naal: Nord for dalen: ’ Djupsvand . . . . . 1 114 m. Mjølkebottensæter . . . 1 214 » Gjøranaasvand . . 1 1 30 Blommesæter . . l 25 9 Haldalshøgda . . 1 750 Reinsfjeld .......... 1 793 Røungvand .......... 850 Bolhøvd straks hinsides grænsen mod Hol 1 207 I d al e n: i Strandefjorden . . ’ ..... 440 Aals kirke . . . 485 Sundre . . . 465 Øvre Myre ...... . 627 Torpe gaard ..... . 334 Hallingdalselven ved Torpe . . 300 Syd for dalen: HaldalsSæteren .... . 885 Steinsæteren . . 1 120 Nysetseteren . . 1 004 Sangerfje1d . . . . W . . 1 17 8 Dynafjeld .......... 1 329 De første 6 høideangive1ser er fra fjelde, vande og sætere langt inde paa fjeldet henimod Bergens stift og Hemsedal. Her hæver toppene sig, som man ser, omtrent 650 m. over p1ateauet. Nærmere dalen ligger Bolhøvd 35O a 40O m. over Rønngvand., og paa sydsiden af denne Sangerfje1d omtrent 300 m. over Haldals- sæteren og Dynafjeld omkring 300 m. over Nysetsæter. Paa sydsiden rager Sangerfje1d, der sees fra dalbunden, 7OO a 800 m. og Dynafjeld 9OO m. op over dalen. Paa nordsiden naar de fje1de, der sees fra“ dalen — navnlig i Aal hovedsogn — ikke saa høit op over denne. Fra Dynafjeld ser man hele Kvinnegaardsliens dalføre og de høitlig- gende gaarde paa Aalsdalens nordside, N es— og Golsdalens spalte mod øst, og Leve1dbygdens og det nederste af Hemsedalens spalte mod nordøst, og langt mod nord Grøndalens spalte. Man ser endvidere mod nord Reins- fjeld, Storhorn, Veslehorn, Skogshorn og de øvrige HemsedalsiZielde. Mod vest ser man det nederste af Ustedalens spalte og Ha1lingskarvet. Mod syd ser man Dagaliens spalte. sænkningen ved TunhøvdfZjord og den høitliggende Íjeldport hinsides denne samt Graaga1ten, Ri1Þjeld og de øvrige fjelde øst for Tunhøvd. I fulkommen klart veir skal udsigten være over- Ördentlig vid og storartet Man skal da kunne se bl. a. Jotunfjeldene, Gausta og Folgefonden i Hardanger.