Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/100

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Nore herred. 93 Forn1evninger. “ Af 0ldtidslevninger har man i Nore gjort følgende fund: Fra stenalderen . . . . 2 » den yngre jernalder . . 6 Af stenalderfundene skriver det ene sig fra Skjenne i Nore, det andet fra 0pdal. Nore maa altsaa i den ældste arkæologiske pcriode, stenalderen, have været bebygget omtrent i-samme udstræk- ning som nu; men rimeligvis har bebyggelsen været tynd. Af de 6 fund fra den yngrejernalder, bestod de 4 af pilespidser, fundet i fjeldene i 0pdal og Dagalien og i en udmark ved Sevle i Nore. De behøver derfor ikke at tyde paa fast Wbebyggelse, men viser kun, at der i hin tid — Vikingetiden — har færdedes iægere i disse trakter. Anderledes med de to øvrige fund fra denne periode. Det ene var et sverd fra Hvammen i Nore, det andet nogle gjenstande, fundne i den ovenfor nævnte gravhaug nær ved Tollefsæteren i Dagalien. Disse gravfund i forbindelse med de ret talrige gravhauge og stenringe, der er eller tidligere har været at se inden herredet, viser, at det i den yngre jernalder maa have havt en ikke saa ganske ubetydelig fastboende befolkning. I haugen ved Tollefsæteren er der begravet en kVinde. Haugen ligger 150 m. ovenfor sæteren paa selve fjeldet.