Side:Norges land og folk - Buskeruds amt.djvu/101

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Kongsberg by og sølVVerk. — Kongsberg by. v r Indbygge1’antaI; Kongsberg by, der skylder sølvVerket sin tilbliVelse, havde efter sidste folketælling 5 238 indbyggere. Hertil kommer Kongsberg landdistrikt, der tæller 212 indbyggere. . UdStrækning, grænse-r, bebyggelse m. v. Kongsberg ligger i en runding paa begge sider af Laagen; den skyder arme ud mod sydvest, nordvest og nordøst. Disse udløbere af byen er næsten udelukkende bebygget med smaahuse. Bebyggelsen bestaar forøvrigt ogsaa i den indre del af byen- mest af smaa enetages huse Der findes dog ogsaa enkelte store toetages huse fra gammel tid. Af nye bygninger er der faa, og stenhuse er ligeledes sjeldne. Sparebanken er en smuk toetages stenbygning. Bebygge1sen er forøvrigt spredt, og der er hyppig- lang afstand mellem husene., hist og her optaget af haver. Gaderne er for den meste brede; men de er yderst mangelfuldt for- synet med fortouge og savner næsten ganske brolægning. Paa grund af det 11jevne terræn er gaderne navnlig paa Vestsiden af Laagen hakkede Byen oplyses af petroleums1amper. Deres antal er ikke stort. En del kjøbmænd og haandverkere har elektrisk lys. Brand- væsenet er tidsmæssigt og vandverket udmerket. Over Laagen fører to brede og smukke broer: Gammelbroen og Nybroen. — Elven danner inden byens grænser tre store fosse: Nybrofos, Gammelbrofos og Verksfossen. De driver blandt andet Statens fabriker. Ved en i 1736 afholdt fo1—retning blev grænserne for byen fastsat saadan, at en stor del af det omgivende 1anddistrikt kom under Kongsberg by. Regner man byen efter disse grænser, bliver den i Omfang en af de største byer i Europa. Kun London skal være større. Naar man staar paa toppen af Jonsknuten, befinder man sig endnu paa grænsen af Kongsberg by. Bygrænsen strækker sig fra øen Korsika i Laagen, langs Kobber-bergelven og følger saa grube-