Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 2.djvu/227

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


220 BRATSBERG AMT. l895 . 6 486 7 125 1896 . 5 04O 3 637 1897 . 4 988 687 l898 ..... . . . 7 148 4 868 l L(mgeszmds al-beide)ybren‘ing, stiftet l892, med formaa1: At bi- drage til med1emmernes oplysning og skaffe dem nyttig og foræd- lende underholdning, havde ved udgangen af l895 68 medlemmer. L(lIlgé’8ll)2(Z–SZZj()7’dG)l-V seiljbr(?ning. ZZ(l7lg(’–S’l[7l(Z–S spareb(mk, oprettet 1874, havde 1ste januar 1896 en forva1tningskapital paa 94 353 kr., 1898 14O 231 kr. Fiskeri og fiskehandel er den vigtigste næringsvei i Langesund; de fleste større fiskere har Skøiter med gam, og der er kjøbt 3 engelske fiskesmakker, der ogsaa gaar i fragtfart, og som i dorgetiden dorger makrel i Nor-dsjøen. Over mængden af den fisk, der forsendes fra Langesund til Kristiania, byerne ved Skiensfjorden og udlandet, er der tidligere (I. pag. 303) leveret en oversigt, efter hvilken der aarlig sælges for 158 600 kr. Der fiskes, som før omtalt, torsk, l1yse, kveite, samt lange og brosme og derhos makrel. Ved linefisket er ca. 4O mand beskjæftiget Den aarlige indtægt for disse kan ansættes til gjennemsnitlig kr. 650 for hver deltager. Si1defisket, hvori en større del af stedets befolkning har været interesseret, var i 1891, 1892 og 1893 meget godt og gavi 1891 endog et rigt udbytte, men slog saagodtsom aldeles feil i 1894 og 1895. Makrelfisket, ved hvilket ca. 3O mand er beskjæftiget giver et varierende udbytte Af rokker udskibes en stor del til Frankrige og tildels Holla11d. I–Iummerfisket er aftaget, men der drives noget l1ummerfiske fra Langesund. Med Kristiania er der 2 gange om dagen forbindelse med dampskibe og 2 gange over Brevik med jernbane, saa den ferske fisk kan sendes forholdsvis hurtig did. I 1647 havde lensherren 0ve Gedde (rigSadmiral) paa en gaard ved Langesund oprettet et “kompani, som agtede at udru-ste «dogger-skuder, fiske-jagter og baade». Langesunds udførsel udenfor fiskeva-rer er ubetydelig. Den samlede udførsel og indførsel angives i den offi- cielle Statistik: Udforsel Indfersel. l895 . 96 800 36 40O 1896 . 63 2O0 54 600 1897 . 65 30O 72 70O 1898 . 65 600 240 30O