Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/92

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HAVET OG FJOR1)ENE. 79 Eiendommelig er ofte bundens form i fjordene I de fleste fjerde danner bunden ved udløbet en bakkeformet tværryg fra den ene side til den anden, saaledes at udløbet er grundere end det indenfor liggende fjordbækken. Mange fjerde kan have flere saadanne rygge, den ene indenfor den anden, saa at bunden, om vandet tænkes borte, vilde vise sig at danne flere bækkener, adskilte fra hinanden ved aasrygge. Frier er ved sit ind1øb 1O favne dyb, medens der inden- for er dyb paa 5O favne. I disse dybe fjordkulper bliver vandet staaende uden for- nyelse i lange tider, idet den omtalte ryg i dybet stængerj for forbindelse med vandet i det aabne hav. Saavel temperatur som saltgehalt og gasmængden er for- skjellig i fjordene indre bækken og udenfor. Gasanalyserne fra Frier (indenfor ryggen) og Breviksfjorden (udenfor ryggen) viste efter dr. .]. Iflort: I Frier i 6O meters dyb 11.64 0Z0 surstof, - Breviksfjorden i 6O –»– 3O.4a – – - Frier i 80 meters dyb 6O.2s ccm. kulsyre, - Breviksfjorden i 1O0 –»–- 49.–Z–i » – Foruden en forøgelse af kulsyremængden fandtes store mængder svovlvan(L9toj’ langs bunden i Frier, saa trawlen stinker, naar den kommer op, – et bevis paa, at der i bunden foregaar stærke forraadnelsesprocesSer. Medens vandlagene er i ro inde i fjordene, viser de ude ved havkysten de største vekslinger. Undersøgelserne har godtgjort, at disse paa en vis maade afstængte fjerde er fattige paa organismer; de har stinkende mudder paa dybet og er betegnede som døde fjorde. Medens saaledes La11gesundsfjorden paa dybet er rig paa alskens sjødyr, fisk og ræker, saa er Frier paa dybet saagodtsom uden liv. Havets te111pe1’at111’. Havets temperatur aaret rundt er ikke maa1t inden Bratsberg amt, men ved Torungen, der ligger vestligere i Nedenes amt. Nede11for er angivet havoverfladens temperatur og 1uftens temperatur for Torungen, ligesom forskjellen i vandets temperatur og luftens. Det vil deraf sees, at det kun er 4 maaneder, fra april til juli, at luften har en noget høiere temperatur end havet, medens havet i de øvrige 8 maaneder er varmere end 1uften; den største forskjel er i november maaned. Havet afgiver saaledes meget mere varme til luften, end det modtager fra denne.