Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/73

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

6O BRATSBERG AMT. gɔW G I I I C’§0C3V–!’93“Z2ÒC3ɔ?:’Q=’’§V–2QQ’’2 G ,–g P–:c=oox-cx1e1Þ–cɔc§:oo1oooo 2 -– Så å= IIII III I I m I, n-– n„V– .„–-“,–I L

–.I 1sê§=Xs«2==2–1cC=2Cs-eCs==
1s –si –ɔ 1“=

- E I 1–:v-I–o-a1–1=oǫ-1mmɔ§c‘voc1–an E Så C ’IÒIII ’’*’’’’ II Og M vq . ’“= ==Ỳ –s1§Ce1§ɔ?Q–sex-1:1:=?C§1ËI G ɔ“ Ô0 I g Ix-:–ɔ-ɔ‘ɔ-1ɔeoo-S–1o-s1o-S–-1evIÞ–H G:1 V’I se Y– C–IV–-IV–IV–I ɔI.–“111 II I e-W –W W e – –ë-–+“,– c;;I ?Ôl’–Y20C3P–ICC3Y92V–I’ð’3’9§C’3“§IC’31 På g =Ix-Z–14–G–cx1ê1ooo1–s1eC:xɔvomv? E m G–C v-IV–IV–U § Þ III II é V I C ’’’I §;= ’3CÈ’fC’‘20’=2ZÏQI’:9G2’92C=3G2 –- 1– N =1 1–lǪoo11–ɔɔmco1cɔcx1x-mocv Z’’ O -S E C;.I V–-1–1ǫ-I–I O W E–C k I G saa s s – hi ” d “I d .§ s I W1:ɔ§=?ɔff-21§C*§C“§C*1ɔ(?ɔs=ɔ=1:«=Ë C –ɔ E–:P5I6XlǪ’Mɔ§CP1‘C9I0v-(§Ǫv-4v-4 NI(X’ N W V–I V–I E G –-ɔ1–1ǫ-IV–I “I S –al III II W

–.

S I -S. eä.–-i i e –Ë; ï„„ ist G å B ɔ§==§–eC12C2–B–1:1–:C§ǫɔCË–s«2 === ɔ0 S–C –E ɔ-:c-1o:ec=–æ-cocɔmoomoI=:ɔ W 00 å G V–IV–IV–4P–O 8 al III -ÐI Ro I ’§ I I P .1;§.g. “I IC3Ë G K ɔ-gbg.c1gC S I1ææ0 O D . . O V74G) ’ ’1–c’ ’ ɔh1o 1ɔ C see 0Ö8v’aVɔ E O S ø:fi“’:““–.–c’§08svcÞc‘–-“9::: O S–å3ɔɔ’s.“듧§=s-x:Sæs:S8ø§8 PeCHS–CSÞuÞɔ-fiæǪZɔ-=12I S Aarets middeltemperatur er paafa1dende høi i de to yderst mod havet liggende stationer, Færder og Torungen, og blir 1avere, naar man kommer længere ind i landet og høiere op, saa at den ved den høieste station Fjeldberg synker ned til + O,4 O. Antallet af dage i aaret med midde1temperatur under oÒ og midlere antal dage med frost er meget større i indlands- stationerne.