Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/74

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

III. De AARSTIDERNE 0G VEIRLIGET. nor-male nedbørhøider i m.m. henført til perioden f31 186’7–91 Z W Færder. ik. G Januar Februar ldaflm Apn1 lda1 Juni Ju1 September Oktober November-‘ December

 Z–. –- .–

I I 74 108 Aaret I 624 ()2’3 Z W O C–I C–i I S; si O ɔ-C G G O l15 db rg. Rau1and. rddalen. O ’3 aa E G G est(jo C–c 2– Ei SelJ ord. G -U o V e G Tvedestr1nd. § P 5 I 2 D 1226 Z 1 O37 11’37 I Þ I l W

 44 os vei so 1ee 32 e1l 44l 52i 49 ‘o W

..l 31 48 Ö6W 45 se 24 4O set 43 37 Öv se

 34 49 54144 86l20 4O sa 43l38 61 os

W .... î 29* 44 39 4:3 so 17 av av 46 41 54 62

; se se 43 46 64 28 41 44 51 49 so se

- .. ..; so 69 46 ö1 se Sv 4ö Ö1 –;9 se eet 69 1“ ..... ] ere 1o1 98 109 99 ve 92;1041126 110 118 125 Aug11s1;. . .r 71i11Oi 94]102 108 69 ere 91 112ỳ102 12e 1ee W . I 8sv12’– 112 1 147 vo 99 os 122l11 131 138 W .. N I v1ovä 96 131 49 so so 98]92v122 13e . e81 8v 90 82H123 se ee er 82 ve 104 116 W 44: eså 88. 61 1:34e se ö2l 43 e2ieo1vo so .... . .ï.o2vsee – 49“ Wveo –2e see 811 l1 ’ . l B Tabel III viser nedbørhøiden i mm. for 12 stationer i og omkring amtet. Den største regnhøide, 1226 mm., viser Røldal, hvor Vestlandets klima endnu gjør sig gjældende, og det er saa, at der i den nordvestlige del af amtet til sine tider kan regne voldsomt, hvad der giver sig tilkjende ved mindre flomme i Skienselven, om det end er tørt veir paa Østlandet. Regnhøider over I m. viser ogsaa Tvedestrand og Kragerø; regnhøiden er ved kysten aftagende fra Tve(lestrand over Kragerø og Larvik til Færder. Stationerne inden selve Bratsberg amt viser regnhøider fra 730 mm. (Rauland) til 886 mm. i Se1jord. Den mindste regnhøide har den høitliggende station Fjeldberg. Den mest regnfulde maaned er september paa Færder, iLar- vik, i Val1e, i Da1en, i Røldal, i Rauland, paa Løveid, i Kragerø og i Tvedestrand, medens der paa Fje1dberg, i Vestfjorddalen og i Seljord er maximum i juli. Sommermaanederne fra juli og udover høsten til Oktober er i det hele mest regnfulde, medens det i regelen regner mindst i april (Færder, Larvik, Va11e, Da1en, Røldal, Fjeldberg, Rau1and, Kragerø, Tvedestrand). I Bratsberg amt har der i de senere aar været anstil1et iagt- tagelser over regnhøiden eller nedbøren paa 32 stationer. Disse Observationer har ikke været igang i saa lang tid, at normalerne endnu kjendes. Nedbørhøiderne i 1898 paa de gamle stationer er anført paa tabe1 IVa med angivelse af afvigelse fra den norma1e, og saa er nedbørhøiderne i 1898 anført for de 32 nye stationer. IV b.