Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/64

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

cEo1.oG1. 51 bedækker deres to dele af den østre og den vestre elvebred indtil Skien; ler ligger under Vallermyrene i Gjerpendalen og flere steder. I dens underste lag forekommer fornemmelig mus- linger og snegle, hist og her samlede i store banker, medens fossilerne høiere oppe er sjeldnere. De betydeligste af de hidtil opdagede –gkj-æ„Lb;‘mkeL findes ovenfor Skien ved Ommedalsstrand (ca. 3O m. over l1avet), Aafos (39 m.), Spærrebakken (24 m.) og La-ueid (37 m.); Berg ved Kragerø (38 m.); foruden disse, der i sin tid er undersøgte af prof. M. ‘S’ars, findes imidlertid mange andre, f. eks. ved Gyrihaugen, Sauer- elven (17 m. over havet) samt ved He12sfad og ØWienkasteti Eidanger og ved Kordalm ved Kragerø (36 m. over havet). I nærheden af Ese i Bamle i en bakke af hovedveien findes lige ved’siden af veien og kun nogle fod under jorden svære lag af hele, vel konserverede mus1ingskaller. Stedet ligger ca. 3O m. over havet Ved Brevik ligger boremuslinger i en høide af 25–28 m.; de anførte eksempler paa forekomst af havdyr i høider over havet naar opimod 4O m. og kan maaske findes høiere. Ved Kviteseid er i leret fundet tydelige levninger af en torskeart (osmerus arCtieus), og ved Løveid fandt prof. Keilhau for mange aar siden et sjødyr, en rur (balamt9), endnu fast- siddende paa fjeldet. Alle de hidtil fundne levninger tilhører ifølge prof. M. Sars arter, der endnu lever ved landets kyster, især længere nord. Ovenpaa de mægtige lerafleininger .hviler atter mange steder store masser af sand, grus og ste-n, med stene lig dem, som er i fjeldene længere inde i landet. Saadanne lag kan iagttages paa hele den søndre skraa-ning af Borgeaasen, for- nemmelig i nærheden af Ekeli, omkring Eidanger kirke samt paa elvens vestside fra og med Molhaugen indtil Graatenmoen og endnu videre. Deslige aur- og sandafleininger er ogsaa hyppige langs vasdragene i amtet, ogsaa i høider over den marine grændse, men disse sidste aurafleininger er afsat af elven og i ferskt vand. “ Mærkerne efter den gamle havstand synes at ligge høiere i den indre del af amtet end ved kysterne. TerraS–ser ved Skiensvasdraget naar ved Bakken i Hitterdal l94 m. Ved Brækkan i Sauland omtrent 163 m. Jættegryder, der er eroderede ved de stene, som føres rundt af hvirvlende vand, forekommer paa mange steder i Brats- berg amt; det er da enten elvenes strømmende vand eller havet, som bryder imod fjeldet og fører sten med, som har bragt istand disse gryder.