Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/579

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

566 BRATSBERG AMT. Fogderivis er under-støttelsen fordelt saaledes gjennemsnitlig for de 1O aar: I Bamle fogderi var antallet af understøttede hovedpersoner 867 eller 33.5 pr. 1000 af folkemængden; enslige personer 475, deraf 34 børn og 44l voksne personer. Familieforsørgere 388. hvoraf 65 piger med børn, hvilket er 2.5l pr. 1000 af folke- mængden. UnderstøttelSen har l)eløbet sig til gjennemsnitlig kr. 89.6 pr. hovedperson. I Nedre Te1emarken var antallet af understøttede hovedper- soner 765 eller 36.7 pr. 1000 af folkemængden; 488 enslige per- soner, hvoraf 37 børn og 451 voksne personer, 287 familiefor- sørgere, deriblandt 47 piger med børn, hvilket er 2.26 pr. 1000 af folkemængden. Understøttelse11 har beløbet sig til gjennemsnitlig kr. 94.5 for hver hovedperson. I Øvre Telemarl(en var de understøttede hovedpersoners antal 1043, som er 45.5 pr. 1000 af folkemængden. Deraf var enslige personer 537, hvoraf 44 børn og 493 voksne, familieforsørgere 508, hvoraf 46 piger med børn, hvilket er 2 pr. 1000 af folkemængden. Understottelsen var her kr. 7O.5 for hver hovedperson. Understottelsen af fattige ved lægd synes at aftage jævnt. I l885 var det 100, i 1888 83, i 189l 48, og i l894 var det 42, som understøttedes paa denne maa(le. . Herre(lskommunernes udgifter til fattigvæsenet i aarene 1891–95 udgjør 39.84, 42.33, 39.37, 4O.l5 og 45.80 pct. aarlig af kommunernes samtlige udgifter. Til Skolevæsenet og fattigvæsenet tilsammenlagt er udgifterne for de 5 aar, 58.6O, 68.33, 64.l2, 65.86 og 69.71 pct. af kom- munernes samtlige udgifter. I Bratsberg amt er 3 fa-ttiggaarde eller fattighjem: Paa Viss(»sta(l i Bamle, oprettet l871, paa Klyve i Solum, oprettet i 1887, op paa Røm1ingen i Sannikedal, oprettet i 1893. Forhistorie. Fra Bratsberg amt er der over 6O0 jordfundne oldsager, som henføres til de store arkæologiske underafdelinger: stenalder, broncealder samt ældre og yngre jernalder.