Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/576

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNAL HUSHOLDNING. 563 Bidrag til fortsættelsesskoler . . ’ 3 618 2 937 2 802 -»– arbeidsskoler . . – 1 585 1 829 Iøvrigt ......... 589 6 – Tilsammen 42 973 31 248 37 946 Heraf statsbidrag ...... 20 838 25 006 25 066 Udgifter til Skolevæsenet iøvrigt Amtsskoler ........ 7O0 – – Privatskoler med lignende formaal 4O0 8 OO0 7 2OO Stipendier ........ – 800 l 00O Aftenskoler . . . 500 2OO – Iøvrigt . . .... – 2OO 1 740 Tilsammen 1 600 9 2OO 9 94O Heraf er bidrag af statsmidler til amtsskoler ....... – –- 7 35O Stipendier til trængende elever ved amts- og fo1kehøisko1er . . – 5 2–5O – AftenSkoler ...... –- –H 859 Abnormskoleo(e.s“(Wnet .– Døvstummes undervisning . . 994 1 604 2 755 Blindes undervisning . . 387 412 433 Aandssvages undervisning . . . 5 312 6 498 5 901 Tilsammen 6 693 8 514 9 O89 Heraf er refunderet ..... 1 238 l 611 2 555 Herredskommunernes udgifter til Skolevæsenet i regnskabs- aarene 1891–95 udgjør, som før ariført, aarlig 18.85, 26.00, 24.75, 25.71 og 23.96 pct. af kommunernes samtlige udgifter. .4j’tenskoler 1895–-96. I amtet holdtes 25 aftenskolekurser, hvor elevernes antal ved undervisningens begyndelse var 191 gutter og 119 piger, ved undervisningens ende 138 gutter og l10 piger-; det antal timer, hvori undervistes, var 1 297. Udgifterne bestredes ved: offentlige bidrag kr. 995, kommunens eller kredsens bidrag kr. 345 og skolepenge kr. 21., tilsammen kr. 1 361. . Fortsættelsesskoler 1895–96. I amtet holdtes 9 fortsættelses- skoler med 1O lærere, hvor elevernes antal ved undervisningens begyndelse var 107 gutter og 35 piger, ved undervisningens ende 75 gutter og 2O piger, antal ugentlige undervisningstimer til-