Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/540

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

KOMMUNIKATIONSMlDLER. 527 og fører forbi Folse1and og Kirkevoldsbroen hen til veien Ørvella-Tinnoset i nærheden af Gransherred kirke. §å;ïe8î;îå î?;姧 smcx1. D1mmcc. x1–. Ex. x1–. 60 000.00 45 000.00 lå 000.00 Til veien VesWorddalen-Rauland er bevilgning givet i 1891, 1893, 1894 og 1895. D Gjennem Vestfjorddalen, der i vestlig retning skjærer ind fra Tinnsjøens nordre de1, fører en af distriktet oparbeidet, noksaa god kjørevei til Vaae i Tinn. Fortsættelsen over Mari- stien til Fosso er derimod udført med bevilgning af statsmidler. Arbeidet udførtes 1892–1897. Kjørebredden er 2.5 m. med 4.0 m. brede mødepladse.

Mcc1gcɔc1;. smc11. 1)1cu-mcc. . I.æ11x11c. xx. Ex. Kr. m. 76 744.12 64 575.30 11 168.82 3.9 Omkostningerne ved veianlæg i Bratsberg amt fra 1820 til 1896 har udgjort: Veie i Bratsberg amt .– Medgaaet. St-aten. Distriktet. 3 940 833.31 “ 3 103 651.87 837 181.44 SI(yd8stati0ner. Ved udgangen af 1895 angives i amt- mandens femaarsberetning antallet af faste skydsstationer i land- distriktet 42, hvoraf 9 i Bamle fogder-i, 10 i Nedre Telemarken og 23 i Øvre ’1’e1emarken, hvoraf 2 underholdtes udelukkende for statskassens regning. Desuden var der i Bamle l og i Øvre Te1emarken 3 tilsigelsesstationer. Skydsstatúmer i Bratsberg amt ved udgangen af I ste halm-aar I899 var der foruden i byerne Kragerø, Langesund, Stathelle, Brevik, vestre Porsgrund og Skien paa følgende steder: