Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/539

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

526 BRATSBERG .1mT. Til Lands-værk lrro er indtil 30te juni 1896 givet bevilgning 1894 og 1895. Broen er bygget i 1 spænd paa 24 m. Kjørebredden er 2.6 m. Ms3§e8’;;îå Íî’姧1 smc11. “ 1)1cu-men in-. xx. in-. 28 500.00 21 375.00 7 125.00 ’ – .Til veistykket Ifler.S:jostranden i Ifiartdal-Lak.s-hel i SeHord, Dale er bevilgning givet i 1860 og 1863. Arbeiderne udførtes 186O–l862. Kjørebredden er hoved- sagelig 6 alen samt for nogen del 4 og 5 alen. Medguet. 8taten. D1strlktet. Længde. 114 648.38 80 400.38 34 148.00 18.6 Samtlige omkostninger ved veien Kongsberg-Vinje: Medgaaet. Staten. D1stxiktet. 515 399.5O 404 394.93 111 O04.57 Veien Hitterdal-–Saude gaar fra Heibø i Hitterda1 til Sje- boden i Saude. Z . Ørvella-Tinnoset. Til arbeider paa denne linje er hidtil ikke bevilget statsmidler. Til veien Kongsberg-–Gransherred-Hovin-Tinn er indtil 30te juni l896 givet bevilgning af 1894 og 1895. Denne vei er under arbeide og kommer fra Kongsberg ind i Granshe1–red og gaar vestover forbi Bolkesjø til Ormemyr, hvor den deler sig i en vei ind i Hovin og Tinn paa østsiden af Tinn- sjøen, og en sydvestlig vei, der i sin helhed ligger i Gransher1–ed