Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/515

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

502 BRATSBEllG Amt kruterer T(’ZOlll(l)’Z1’(’)l-V l-injcxbaf(1Uon og famler-(Pms baf(1(jon under kri- stiansandske brigade. 1ste kreds med rulleførsel under 1ste landeværnskompagni bestaar af Dra11gedal, Sannikedal og Skaate thinglag, Kragerø kjøbstad, Bamle lGllS1ll5ll1(lSdlStl’lkt med Stathelle, Langesunds lens- mandsdistrikt, Brevik kjøbsta(l, Eidanger thinglag og Porsgrund kjøbstad. 2den kreds med rulleforsel henlagt under 2det landeværns- kompagni bestaar af Skien kjøbstad, Gjerpen, Solum, I–Iollen, Lunde og Bø thinglag. 3die kreds med rulleførsel henlagt under 3dje landeværns- bataljon bestaar af Vinje, Rauland, Mo, Laardal, Kviteseid, Nisse- dal og Fyr-esdal thinglag. 4de kreds med rulleførsel henlagt under 4de landeværns- bataljon bestaar af Seljord, Saude, Hitterdal, Hjartdal, Tinn og (iransherred thinglag. Gr(rafemnoen er ekserserpladsen for Telemarkens bataljon, linje- og landeværn, hvilke udgjør 4de korps af kristiansandske infam- t(–ribrigades linje og landeværns afde1inger. Mid(lelhøi(7e og dygfigh“edsproFent viser disse tal. Telemark(ms bataZjon. Middelhøide i Dygtighed l Dygtighed til Mi(l1erti(lig Udygtige (–e11ti1neter. linjen. trrenet. utjenstdygtighed. til al militær tjeneste 0(0 o‘W0 oZ–O o(z0 1894 l70 72.l 1O.9 l5.3 1895 172 72.9 8.2 16.8 1896 171 77.1 6.3 14.6 1897 171 68.8 11.l 18.3 1898 171 65.2 7.l 26.6 Da telebønderne i 1539, i anledning af stridighederne med de tyske bergfolk, rykkede i mai-ken mod sin lensherre, Claus Bille, var de paa sine fædres vis fremdeles rustede med buer og spyd, uagtet det var vel l00 aar, efterat geværet var kommet i brug. Det gamle norske l(–dingsopbud anvendes for sidste gang i Kalmarkrigen; den hele leding var dengang 12000 mand stærk, hvoraf 8000 søndenfjelds under Enevold Kruse Den var væbnet dels med landser eller piker, som de kaldtes, dels med lunte- bøsser. “Telemarken.s ældre militære organisat1bn. En norsk hær eller (&landmilits» oprettedes i 1628, og da var Telemarken en del af det gamle Tunsbergs regimente; dette bestod kun under Hannibal- feiden i 1643–45 og under den første del af Fredrik III’s krig mod Karl X Gustav, hvilken i Norge kaldtes Krabbekrigen. Det opløstes allerede i 1658 straks efter freden i Roskilde