Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/514

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest
501
BEFOLKNING.

dag hed det og om bjørnen, at den samlede græs og mose til sit vinterleie, hvorfor der da gjerne pleiede at være godt solskinsveir.

22de september. Mauritius’s dag betegnedes paa svenske primstave med et skjold.

24de september. 9 maaneder før Jonsok eller Johannes den døbers fødselsdag, regnede man hans undfangelsdag, og høitideligholdt dagen til minde derom.

29de september. Mikjelsmessa, Michelsmessedagen høitideligholdtes til minde om erkeenglen, den hellige Michael, antichristens betvinger. Saalænge rim og frost indtraf før Mikkelsmesse, saa længe skulde det rime og fryse før Gauksmesse. Den er paa primstaven betegnet med erkeengelens hoved (56). Paa andre primstave betegnedes den med et lyster, for fiskeriets skyld, eller med erkeengelens basun. Ogsaa finder man den paa de steder, hvor der holdtes marked, betegnet med en vegt.

4de oktober. Sjette dag efter Michelsdag, den 4de oktober, var mindedag for den berømte Franciscus af Assisi, minoriterordenens stifter. Den betegnes ikke paa alle primstave. Den er undertiden betegnet med et halvt kors, fordi den hørte til de mindre helligdage. Paa svenske primstave finder man den forskjellig betegnet, med en fisk, et kloster, et kors eller en bog.

7de oktober. Bergitsmessa. Britemessa blev først i slutningen af det 14de aarhundrede helliget St. Birgitta af Sverige, Birgittinerordenens stifterinde. Dagen kaldtes derefter hos os Britemesse, stundom ogsaa kaaldagen, fordi da skulde al kaalen opskjæres og gjemmes for frost og vinter. Da graver bamsen, siges der, sit hie op og samler lyng dertil; af denne grund er dagen paa nogle primstave betegnet med tvende lyngkviste (57). Den er ogsaa betegnet med et hus, det vil sige et kloster, fordi hun stiftede den nysnævnte orden. Ogsaa den betegnedes paa enkelte svenske primstave med en bog, stundom en kande.

9de oktober. St. Dionysius, hvis minde høitideligholdtes den 9de oktober, var biskop i Paris 250; han skal have lidt martyrdøden 286. Hans dag anføres paa enkelte, især svenske primstave, og betegnes med et brystbillede og en fisk.

13de oktober, der slutter primstavens sommerside og den gamle kalenders sommerhalvaar, blev af erkebiskop Sigurd i Nidaros omkring 1245 bestemt at skulle høitideligholdes til hæder for alle de i Nidaros Christkirke opbevarede relikvier; den kaldes derfor relikviernes fest.


Værnepligt og skytterlag. Bratsberg amt udgjør efter resolution af 27de oktober 1894 9de udskrivningsdistrikt og re-