Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/487

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

474 BRATSBERG AMT. Kafi’e. øl. Brændevin. 1895 . . 212468 kg. 2482 bl. 624 bl. 1896 . . 220 399 » 2 404 » 407 » 1897 . . . 235 O19 » 2182 » 308 » Befolkningen i disse landdistrikter ovenfor I‘øveidkana1en har i det hele vistnok været stationær, saa at for de omhandlede aar fra 1884–97 kan antages en folkemængde af 39 600, naar Nissedal og Fyresdal, der ogsaa faar sin forsyning gjennem kanalen, regnes med. Forbruget af kaffe begynder da med 5.3 kg. pr. individ, naar et minimum i 1889 med 4.5 og er i 1897 kommet op i 5.9 kg. Ølforbruget er i 1884 4.8 liter pr. individ, stiger i 189O til 8.9 liter og eri 1897 aftaget til 5.5 liter. Forbruget af brændevin er i 1884 2.9 liter pr. individ, naar sit maximum i 189O med 3.2 liter pr. individ og viser saa en mærkelig tilbagegang til O.78 liter brændevin pr. individ. Dette er meget mindre end det gjennemsnitlige forbrug i landet, men kaffeforbruget er 5O–60 pct. større end det gjen- nemsnitlige. Folk i Øvre Telemarken drikker efter dette lidet, særlig naar det erindres, at meget øl gaar til fremmede turister, og kanske ogsaa noget brændevin, skjønt det ikke kan vides. Det er vistnok ikke sjelden, at landsens folk, naar de kommer til byen, drikker mere end godt gjør, men da adgangen til brændevin i det hele er vanskelig, saa drikkes der i virkeligheden forholdsvis lidet paa bygderne Derimod benyttes æther til berusningsmiddel; saaledes skriver distriktslægen i Kviteseid: «;–Ether benyttes fremdeles i høi grad som berusningsmiddel, særlig nu, da man ikke længer kan faa brændevin hje1nført i pakkeposten, og ølsalg er forbudt overalt i distriktet. Fra saa- kaldte «totalafholds»bygder rekvireres indtil pæglevis af æther- fra apotheket.» Hofmandsdraaber og kamferspiritus benyttes ogsaa som be- rusningsmiddel. I Nissedal, hvor der er afhold fra brændevin, skal nafta benyttes ikke saa lidet, endog i varm kaffe. Brændevin kan intetsteds lovligen faaes kjøbt i land- distrikterne og i byerne kun i Skien, Stathelle og Lange- sund. Synderlig ædrue1ig har befolkningen i amtet neppe været i ældre tid, naar der var anledning til at drikke; thi Wille be- retter: