Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/486

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.1(N1NG. 473 I W*illes tid brugtes ikke uden til høitider andet brød end fladbrød. Af en tønde byg fik man sædvanlig 13 bismerpund eller 78 kilogram mel, hvora-f fladbrødet bagtes. Af en tønde mel udbragtes 240 lever fladbrød. Levser brugtes alene til reisemad. Om høsten, naar sneen faldt, slagtedes før almindelig en ko og seks faar; ellers slagtedes kun kalve, som ikke skulde sættes paa, og af og til en buk. Kaffe begyndte at faa indpas i Øvre Telemarken i forrige aarhundrede; thi Lund skiver i 1785: «Kaffe og Thee er vel endnu ikke bleven almindelig her, men samme er dog kommen i Brug hos nogle, som i denne Fald ere daarlige nok til at ville efterabe de Fornemme.» Efter Land-stad var den første mand i Hjartdal, som havde kaffe med sig hjem fra byen, Kristian Larsen af Egde-Ungerne eller Lars-Lind-Sønnerne. Men der var ingen, som forstod sig paa at lave den til, uden en pige, som tjente hos kaptein Acton, der boede paa gaarden Aa-sen. Den samme pige kunde mere end andre, for hun var oplært i byen og kommen derfra. Af hende lærte bondekonerne adskillige nyttige ting, saasom at stege goro- kager, medens de før aldrig vidste af andet end vafler. Denne fremmedpige lavede altsaa kaffe, som følgelig i Hjartdals gjeld første gang blev drukken i Thorbjørg Kristiansdatter Haugene – hendes barsøl – men hjartdølerne syntes, at det var ikke n(imen(Br saa godt som at drikke øl. Dette maa have været lidt før aar 1700. Kaffe nydes nu overmaade hyppig og i store kvantiteter. En oversigt over, hvormeget kaffe der bruges i Telemarken, kan man faa ved at sammenligne, hvad der føres gjennem Løveidkanalen, med befo1kningens størrelse. Forbruget af kaffe af befolkningen ovenfor Løveidkanalen har udgjort, efter hvad der er ført gjennem kanalen: Kaffe. øl. Brændevin 1884 209514 192O 1135 bl 1885 207385 1641 895 » 1886 210896 1568 918 » 1887 194980 2029 918 » 1888 181810 244O 891 » 1889 178356 2842 1081 » 1890 217234 3523 1262 » 1891 197865 3088 11O0 » 1892 189810 3124 822 » 1893 186758 2567 817 » 1894 222302 2925 841 »