Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/480

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.1(N1NG. 467 Nærmest kroppen bæres foruden særk en «ovdel» med ud- syet krave, og hvori fortil er fæstet sølvsmykker af fiJegrans- arbeide. Strømperne gjøres af klæde og udsyes; tidligere brugte de derhos sølvspændte sko. Ha-aret flettes i baand og lægges over issen i ru1ler, fast- holdt derved, at baandene knyttes i nakken. Paa hovedet er et stort tørklæde. Dragten tager sig godt ud, men er upraktisk Mændenes nationaldragt er nu næsten borte, kun gamle kaller bruger nu den kvite kufte med sølvknapper og knæbuxer. Dragten er nu den i Telemarken sædvanlige korte «rundtrøie», der dog holder paa at fortrænges af jakken. I en beskrivelse over Lunde herred skriver Knut Molan(l i 1891: «Hvad klædedragten angaar, saa frembyder hovedsognet et meget broget og interessant skue. Man ser mindst “flre forskjellige slags dragter. I Nordbygden, som støder op mod Bø, er man saaledes stærkt paavirket a-f dette herred. Klædedragten er, særlig blandt de ældre, aldeles den samme som i Bø. Skikke, sæder og Sprog er ogsaa kjendelig paavirkede. I denne del af sog-net findes endnu den graa kufte Samt endnu almindeligere den tilsvarende kvindedragt. De, der beva-rer denne karakteristiske dragt uforandret, er ogsaa mest tro i det sprog og de sæder og skikke, som stammer fra fædre11e. Langs hovedveien har bylivets sæder og skikke øvet ind- flydelse gjennem de mange reisende. Klædedragten antager saa- ledes her og i Flaabygd – ligesom i de fleste egne i Tele- marken et bymæssigt tilsnit. Nogle ældgamle kvindedragter, der er ret eiendommelige, sees endnu hist og her. For ca. 7O aar siden var knæbukser endnu almindelige baade i Lunde og Flaabygd. Hjemmevævede tøier er endnu nogenlunde almindelige, men begynder at fortrænges mer og mer, da faarehold i den senere tid enten er helt ophørt eller ialfald indskrænket til det mindst mulige.» Den ældre dragt i Hifterdal, der endnu bruges af ældre folk, er: Mandsdragten: Knæbukse, bundne sokker med roser, lave sko, kort, udsyet, graa trøie med kort sort vest, hat eller lue – før bundet toplue med roser i rødt, blaat og sort. Kvindedragten: Sort 9–-10 alen vid stak med border og baand nede, tykt, hjemmevævet, roset, 3–4 alen langt, 5–6 tommer bredt bælte i forskjellige farver, kyse eller skaut paa hovedet med pande- og halstørklæde af silke, tørklæde med brede border nede, vide sokker –- indtil V–1 alen i omkreds – af sort klæde med store roser, samt lave, udska1arne pløsesko.