Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/457

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

444 BRA’I’SBl-2HG AMT. ligt Stipendium udenlands fra marts til juni 1898. Foruden en mængde spredte digte og artikler, mest paa maa1et, har han af særskilte skrifter udgivet: (–Utan Hovding», «A. O. Vinjes Livs- saga», «Fru Gerda*1, C:Heldøla,), (–.Solvending», «Forteljingar» og (Heins Kvæde». Olav Ejkl(md fra Skafsaa har udgivet en liden digtsamling paa maalet under tit-el: «Norske Folketonar-WÞ. I Fyresdal: John Lie. født 184li, bonde og digter, skriver om sig selv: (Eg hev prøva mangt Arbeid; eg hev spadt upp Aaker, brote Stein, hogge Ved, timra, Skomakra, snidkra; eg hev gjort Tresko og skrive Romanar, spikka Flisar og digta Songar so fine som Fivre1d leikande millo1n Blo1nar. Eg hev eit Mot som Tor, ein Fantasi som Peer Gynt, ein Energi som Mauren, helles ha eg lOnge slutta skrive Men eg kan inki Slutta. I Kveldstunderne sit eg der, kved Visur og spilar paa Hardangerfela. Og so skriv, skriv for Maten.» Af bøger har han udgivet: «Hugaljo», Digt- samling af John og Hallvor Lie, V–Knut Thorsen», «Aarolilja:–, ei Digtsamling-, «Staale Storlid“1W, (xGrindal-Saga», ««Magnhild og Olav §1)„ «Fra Fjeldbygde11», «Fraa Fjell og Fy-nne», (–:Paradiset paa Jor- den», «Olav Bøen», (–:Stein Findal og Mester Knut-“*, en historisk roman, «Gunhild Hougland;§, samt en digtSamling fra hans besøg i Amerika l898–99. I–Ian er en mand med stor produktiv evne. “ Halle-W Lie foregaaendes broder, født l856, gik en tid paa l(viteseid lærerskole, men maa-tte slutte, da hans helbred svigt-ede. Han døde allerede 1876. I digtsa1n1ingen «Hugalio», som han udgav sanm1en med sin broder John, findes flere digte af ham, Hallvor Lie var en større lyrisk begavelse end broderen: enkelte af hans digte er rene perler. I Nissedal: Abraham GPimstuedf, født i Nissedal, korrespondent ved en handelsforretning i Kviteseid, har udgivet en større samling af sine dig-te, hvoraf adskillige er vakre Ole Kjøn-nson, født 1783 i Laardal, kirkesa-ngeri Kviteseid fra l802, var i sin tid en anseet digter og tillige en dygtig repræ- sentant for Bratsberg paa en række thing fra 18l5–l842. Han var en fortrolig ven af Jens ZetlitZ, i hvis «Sange for den norske bondestand» der findes ti sange af ham. Han efterlod sig mange utrykte sange, som antagelig nu er forsvundne. Han dødei l845. I Kvitesei(l: Tormod Knudsen, ogsaa kaldet Tormod Knudsen Borg(ýordet, i Telemarken mest kaldet Tormo(l Skald og T ormod 1S71îjeidaI. blev født paa Hosleberg i 0rdal i Brunkeberg den 8de februar 1797 og døde paa gaarden Borgejordet i 1868.