Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/456

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFOLKNING. 443 om den end antager nye former, og der er neppe nogen landsdel, der kan opvise saa mange folk med literære anlæg som Te1e- marken. Til bevis herfor meddeles nedenfor navne paa en række digtere fra Te1emarken med korte biografiske oplysninger, hvilke for den væsentligste del er samlede af H. G. Heggtveit. Det vil indsees, at de biografiske,oplysninger om de ældre bygdedigtere maa være ufu1dkomne, men da deres sange tildels lever, saa fortjener de dog at nævnes. De er nedenfor ordnede efter de “egne, hvor de hører hjemme, en ordning, som vistnok ikke er uden interesse for dem, der studerer folkepsykologi. Digtere ji“a fI’elemark(?n. I Vinje: Olav No)“(ligard, «Storeguts» far, var efter Vinje «ein af dei sidste kringfara11de Visediktarar og Songarar i det visorike Tele- mork .... Eg maa tru, at der er some af hans Visor i Land- stads og Bugges Sam1ingar». A. O. Vinje omtaler ham i indled- ningen til sit digt «Storegut». Han levede i sidste halvdel af det attende og første fjerdedel af det nittende aarhundrede. Nils Svem1ungsen (f. ca. 178O † omkring l85O) har indsa-mlet mange gode folkeviser, der findes i Landstads sam1ing, og selv skrevet adskillige sange paa det almindelige skriftsprog, mest af religiøst indho1d. Han var en sjelden kundskabsrig og alsidig mand, der endog kunde latin og skrev vers paa dette sprog, hvilke vidnede om et mærkeligt kjendskab til dette sprog. Olav Ols(m Fetve-it, f. 18l9, Vinjes sambygding, seminarie- kammerat og heldige konkurrent til kirkesangerposten i Vinje, er «Kaffevisens» bekjendte forfatter og har maaske ogsaa digtet visen om hu1dren, som kom til «Storegut» paa felægret. Begge findes i Landstads samling af folkeviser. Aa-s=mund Olavs-son VirOe (f. 1818 † 187O), er ovenfor omtalt. Hans skrifter er: «Ferdaminni», «Digtsamling», «Storegut», « Bland- korn». «Britarne og Bretland», «Vaar Politik» og en bog om A. M. Sohweigaard. Ugebladet «Dølen» og det af Det norske Samlag udgivne udvalg af hans skrifter er ogsaa nævnt før. Olav Flaaten, f. 1836, seminarist fra Holt 1858, i en lang række af aar lærer ved Kristiania folkeskole, er forfatter af visen «Hjuringuten» og «Naar du gjeve Draumen Taumen» og mere. I Laardal: Alv Targraan;flatinn («Turkviste11 »), «Hjasa-Visens» forfatter, var en begavet visedigter, der levede i sidste halvdel af det attende og i begyndelsen af det nittende aarhundrede I Skafsaa: Vetle Vislie, født 1858, seminarist fra Hamar 1879, student 1885, seminarielærer i Elverum høsten 1897, reiste med offent-