Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/453

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

44ll BRA’I’SBERG AM’l’. med glossar. Digtet er en skildring af norsk fjeldnatur“og fjeld- mands1iv. Fra 1824 er der i «Hermoder» en national fortælling «Langelegen» af Hanson, med nogle indflettede vers i dialekt I 1829 leverede Hanson i «Euphrosyne» en fortælling «Sæter- pigerne», hvori flere viser i dialekt. Samme aar publiceredes i tidsSkriftet C Nyeste Skilderi af Kristiania og Stockholm» «Fjeld- mandssang», under titelen 1–:I)en norske Bonde» optagen hos Jørg. Moe. Hanson døde 3Ote april 1837, 6O aar gammel. Af digtere, forfattere og heldige versemagere, som er op- vokset med landsmaalet som morsn1aal, er der i Telemarken en hel række. Der er adskillige, hvis anseelse ikke rækker ud over bygden, og andre, der har erhvervet sig navn i literaturen. Nedenfor vil der blive opregnet 35 forfattere og digtere af for- skjellig rang fra Telemarken. Uden sammenligning størst er her;l(mmmd ()lac“ss(m Virú1–, digter og forfatter, og ved siden af I1“(u- .4(1“s(n, hovedmand for den norske maalreisning. Han er efter V(1fle I–’islie fød paa Uppistog Vinje den 6te april 1818. Dette aar angiver kirkebogen, men Vinje selv antog dette for en urigtig anførsel, idet han mente, at han var født i 1819. Kort efter Vinjes fødsel flyttede hans far Olav Aasmundsson til husmandspladsen Plassen under Vinje gaard, hvor Aasmund Vinje vokste op som gjætergut. I 1835 reiste han til en lærer- skole, som da holdtes paa gaarden J1V(l(l8(*7l ikke langt fra Brunke- berg kirke i Kviteseid. Efter Ve aars ophold paa denne skole blev han i 1836 omgangsskolelærer i Smørklep og Grungedal i Vinje, hvor han forblev i 5 aar. I l84l reiste ha-n til skole- lærerseminariet i Asker, som paa den tid blev styret af den senere biskop Knud Gislesen. 1843 tog Vinje afgangseksamen paa seminariet med udmærkelse. I 1844 blev han ansat som timelærer ved borgerskolen i Mandal. Under opholdet der gav Vinje sig i kast med forskjellige studier; han begyndte at skrive i aviser og drive politik, tog handelsborgerskab som trælasthandler og mødte paa grundlag af sit borgerskab som valgmand ved amtets storthingsvalg 1847. Aaret efter reiste han til Kristiania-. Vinje blev student i 18ðO og juridisk kandidat 1856. Sammen med Henrik Ibsen og P. Botten-Hansen udgav han i l85l et ugeblad (–Andhrimner», der kom ud i 3 kvartaler. Som journalist benyttede han helt til 1858 det almindelige skriftsprog Vinje var allerede tidlig kommet i berørelse med Ivar Aasen, Som i l848 havde udgivet «Det norske Folkesprogs Grammatik» og 185O (1–0rdbog over det norske Folkesprog». I 1858 begyndte Vinje udg-ivelsen af ugebladet «Dølen», i hvilket han skrev paa landsmaalet om de forskjel1igste ting,