Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/45

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

32 BRATSBERG AMT. lige høieste top af den fjeldmasse, som adskiller Bandakvat11 fra det sydligere Vraavatn, er 102O m. høi Vest for Skiensfjorden og Norsjø og sydvest for Øvre Tele- markens fjelde, adskilt fra samme ved de store indsjøer, Seljord- vatn, Kviteseidvatn, Vraavatn, øst for Sæterdalens fjelde, fra hvilke de adskilles ved Fyresvatn, Fyreselven og sydligere Topdalselven, og begrændsede i syd ved en række midde1store indsjøer: “Flaate- vatn og Rørholtlangen i Solum, ]?ørhol(florden i Drangedal, 40 m. over havet. Tokevatn, ligeledes i Drangedal, Vegaardsvatn i Gjer- stad, 180 m. over havet, og Nedlaag1;atn, sydligst i Aam1i, ligger Nedre-–T(1lemarkens .Uelde; de gaar over Solum, Hollen og Drange- O–C–-–-–å dals herredði-“ Ef’Ned1ðe Te1emarken, Nissedals herred af Øvre Telemarken fogderi samt den nordlige del af Gjerstad og den østlige del af Aamlis herreder i Nedenes. Fjelde er her: Roan.D“eld mellem Fyresvatn og Vraavatn, 1 2O0 m; Heg(;fleld, øst1igere, vest for Nisservatns nordlige ende. 105O m.; Gjeitj)“eld, øst for Fyresvatns nordre ende, 780 m.; R‘:1.gfleldet, mellem Fyresvatn og Nisservatn, 978 m.; Aabukþeld, øst for Fyn-esvatns sydlige ende. 830 m.; Kollingeme, en tæt gruppe af fjeldtoppe syd for Kviteseidvatn, den høieste naar 950 m.; Skar(lnatten øst for Nisservatn, 870 m.; GluggejË)eId, lidt syd- ligere, 93O m.; Rogl()jj(‘ld, syd for Flaavatn, nordlig i Tørdal anneks til Drangedal, 875 m.; BøZjeld, østligere paa grændsen mellem Drangedal og Hollen, 504 m.; V(–slgfj()ld, syd for Tør- dal kirke, 72O m.; Hogj)“el(l, øst for Nisservatns sydlige ende, 830 m.; Ha“1:(*1;Z?eld, sydøst i Nissedalen, nord for Vegaardsvatn, 66O m.; FurunutereH, syd- for Nisservatn, 720 m.; ll[os[j(–ld i Gjerstad, nordøst for Vegaardsvatn, 43O m.; HøjlIetinderne, øst for Nedlaagfjorden, 520 m.; Nonnuten, vest for Nedlaagvatn, 46O m.; vestligere HusaaskleffPn, nordligst i Øiestad, 410 m. Sydøst for Nedre Telemarkens fjelde strækker sig fra Skiens- fjorden vestover til amtsgrændsen en lav k1ippefu1d, et par mil bred kystrand, Bamle kystrand, hvor kun enkelte fjelde naar over 160 m. over havet. Landet bestaar for en væsentlig del af talrige smaa tilrundede ko11er med talrige smaadale og for- sænkninger med mange større og mindre indsjøer af høist uregelmæssig form. Mod havet ligger en række mest mindre øer, holmer og skjær, der er lave, og naar Jomfruland og et par smaaøer undtages, klippefulde. Vest for Jarlsberg og Larviks fladbygder indtil Skiensf-jorden og Norsjø i Bratsberg amt i vest, samt begrændset mod nord- vest af det da1føre, som fra den nordlige ende af Norsjø fører i næsten ret linje noget syd for Kongsberg til Eker, udbreder sig Luksej)eldene,– hvis vestlige del ligger i Bratsberg amt. Mod syd