Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/46

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

NATuR1.1G BEsKAFFENHE1). 33 udbreder disse fjelde sig over Slemdal, Gjerpen og Eidanger i Bratsberg amt, samt over den vestlige del af Jarlsberg og Lar- vik amt. Nordvestlig i Gjerpen paa grændsen til Sande hæver sig Narreffeld til 787 m.; øst for samme Svanstuljjeldet 71O m.; sydligere paa grændsen mod Hollen Gjeitebuvarden 514 m.; nordost, paa grændsen mellem Gjerpen og Slemdal Blaajjeld 658 m.; syd- ligere Skreihellejîjeld 547 m.; Vealøsjjeld, øst for Gjerpens kirke 508 m.; i Slemdal paa amtsgrændsen til Lardal hæver sig Vind- jjeld til 623 m. Der er i Bratsberg amt, som før nævnt, et overmaade stort antal dale, uden at forskjellen mellem hoveddal og sidedal altid er iøinefaldende. De talrige dale vil senere blive nævnt under specialbeskrivelsen; her skal nævnes „(1e-vigtigste-’da1fører, idet vasdragene følges. Temmelig kompliceret og vidtløftig er det System af dale, hvis afløb omsider Samler sig i Skienselvens store vasdrag. Tinn.sjøens og Tinne (Tinnelvens) daljæ-er med sidedale. I den nordlige del af Tinnsjøens dalføre udmunder et temme- lig stort antal dalfører, saaledes østligst Tessungdalen, derefter Sæterdalm med fortsættelse Gausebygden og saa de ved Gjerdalens, Nyselvdalens og Husevolddalms forening dannede dalfører. Fra vest udmunder i Tinnsjøens dalføre Vesæorddalen, der gjennemstrømmes af elven Maane, som danner den bekjendte Rjukanj’os. Maane og dens dal fører opover til det lange Møsvatn, hvorfra Kvennas dalføre fører videre vestover helt over til Hardangervidden mod Bergen stift. I Tinnsjøens dalføre optages dalbunden helt af Tinnsjøen, hvis fortsættelse er Tinn dalføre, der gaar sydlig og østlig gjen- nem Gransherred ned mod Hitterdalsvatns da-lføre. Ifiartdalen har østlig retning; dens vigtigste sidedale er Svartdalen i Se1jord herred og Tud(lalen i Hjartdal herred. Hjartdal fortsætter ind i Hitterdal herred og munder ud ved Hitterdalsvatns nordlige ende. Hitterdalsvatns dalføre fortsætter i Sauerelvens dalføre, der atter munder ud i-den nordlige del af Norsjø’s da1føre. SeØordvatns dal og dens fortsættelse Bødalen har hoved- retning mod ostsydost og udmunder i Norsjø’s dalføre ved G–varm Sideda1e er: Aamotsdal, Dyrlandsdal og Flatdal. I Norsjøens dalføre udmunder fra vest atter et stort dal- system, der fortsætter mod vest i Flaavatns, Kviteseidvatns og Bandaksuatns dalfører. Ogsaa her er talrige sidedale, saaledes Totaksvatns dalføre, der fortsætter gjennem Tokke dalføre; dette gaar sammen med dalføret i Vinje, hvilket atter har O 3 – Bratsberg amt