Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/409

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

396 BRA’l’SBERG AMT. Blinde, døvstumme og sindssvage. Ved lldga11g8l1 af 189O var antallet af blinde i amtets landdistrikt 72, i byerne 24, til- sammen 96. Af de blinde i riget, fordelt efter fødesteder, er 91 fødte i amtets landdistrikt og 13 i byerne. De‘i Bratsberg amt fødte 1O–l blinde udgjør af amtetsi amtet fødte befolkning pr. 1000O indvaanere l2.79, medens det tilsvarende forhold for blinde i riget pr. 1000O var 13.23. Af døvstumme fandtes ved udgangen af 1890 i landdistriktet 55 og i byerne 16, tilsammen 71, hvoraf fordelt efter fødested, 60 fødte i 1anddistriktet og 8 i byerne. De i Bratsberg amt fødte 68 udgjør af amtets inden amtet fødte folkemængde pr. 1O 00O 8.36, medens det tilsvarende forhold for riget var 11.04. Antallet af idiot(Þr eller saadanne, som fra fødselen af er sindssvage, var ved udgangen af 189O i landdistriktet 97, i byerne 9, tilsammen 106. Af idioter, fordelt efter fødested, var 96 født i amtets land- distrikt og l8 i byerne. De i amtet fødte 1l4 udgjør af amtets i amtet fødte ind- vaanere pr. 1000() 14.02, medens det tilsvarende forhold for riget var 12.55. Af andre sindssyge fandtes ved udgangen af l89O i land- distriktet 210, i byerne 17, tilsammen 227. Af andre sindssvage, fordelt efter fødeSted, var 277 fødte i amtets landdistrikt og 47 i byerne. De i amtet fødte 324 sindssvage udgjør af amtets i amtet fødte indvaanere pr. 1000O 39.84, medens det tilsvarende forhold i riget var 27.45. Af sindssvage ialt var saaledes ved udgangen af 189O i Brats- berg amts landdistrikt 307 og i byerne 26, tilsammen 333. Af sindssvage, fordelt efter fødested, var 373 fødte i amtets landdistrikt og 65 i byerne. De i amtet fødte 438 sindssyge udgjør af amtets i amtet fødte folkemængde pr. 1000O indvaanere 53.85, medens det til- svarende forhold i riget var 39.99 pr. 10000 indvaanere Det viser sig, at antallet af blinde og døvstumme er for- holdsvis noget mindre, af sindssvage noget større blandt dem, som er født i Bratsberg amt, end i riget overhovedet, nemlig af 10 0OO individer: I amtet I Norge overhovedet Blinde . . . 12.79 13.23 Døvstumme . . . 8.36 1 1.04 Idioter .... . 14.02 . l2.55 Andre sindssvage. . . 39.84 27.45