Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/408

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFoI.1(N1N(;. 395 12. Formuesin(ltægt, føderaad, pension og ubestemt arbeide 23:’3O: 4.02 0,Zo, 13. Uden erhverv, privat forsørgede, offentlig understøttede, omstreifere, betlere og liredreiere m. m. og uopgivet 2 988:: 5.12 0,ä’0. Statistikens summariske oversigt over livserl1verv er alene for de ved tællinge11 tilstedeværende personer over lå aar – ikke for de i amtet hje1nmehørende. DîSSe1lt6I’ec Ved udgangen af 1890 var der i la-nddistriktet ialt l 78O personer, som ikke tilhørte statskirken, og i byerne 1899, tilsammen i amtet 3679; i forhold til folkemængden er dette meget mere end gjennemsnitlig i riget, nemlig i amtet 40() dissentere pr. 1000O individer mod 153 pr. 10000 indvaanere i Norge forøvrigt Af de i byerne hjemmehørende 1899 tilhørte 441 lutherske frimenigheder, 5 hørte til den engelsk episkopale kirke og 8 til andre reformerte samfund, 31 var romersk katholske, 71 hørte til apostoliske frimenigheder, 631 methodister, 313 baptister, 65 tilhørte forskjellige samfund med metho(list-baptistisk tilsnit, 31 var kristelig-e dissentere uden nærmere betegnelse af samfund, ti mormonere, og 297 personer tilhørte ikke noget troessamfund. Forøvrigt var disse 1899 dissentere fordelt mellem byerne Saa-. ledes: I Skien var 875, i Porsgrund 3l6, i Brevik 191, i Stat- helle 8, i Langesund 130 og i Kragerø 379. Af landdistriktets 178O dissentere var 882 i Bamle fogderi, deraf 375 lutherske frimenigheder, 231 methodisterL 103 bap- tister, 138 tilhørte ikke noget troessamfund, 6 tilhørte reforme1–te samfund, 4 apostoliske frimenigheder, 14 med methodist-baptistisk retning, 1 unitarier, 7 udtraadte af statskirken uden nærmere betegnelse og 3 mormoner. Af 642 dissentere i Nedre Telemarken tilhørte 291 lutherske frimenigheder, 95 methodister, 125 baptister, lO0 tilhørte ikke noget troessamfund, 5 romersk katholske, 2 apostolisk frimenig- hed, 19 forskjellige samfund med methodist-baptistisk retning, 3 udtraadte af statskirken uden nærmere betegnelse og 2 kristelige dissentere uden nærmere betegnelse af samfund. Af 256 dissentere i Øvre Telemarken tilhørte 200 lutherske frimenigheder, 40 baptister i Tinn og Hovin, 9 udtraadte af statskirken uden nærmere betegnelse, 4 apostolisk frimenighed, 1 med methodist-baptistisk retning og 2 kristelige dissentere uden nærmere betegnelse af samfund. I 1875 var i amtet 1056 dissentere, 541 i landdistrikterne og 515 i byerne og deraf ialt 650 methodister og baptister. I 1865 var i amtet 923 dissentere, og deraf var 524 metho- dister og baptister.