Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/404

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEFo1.KN1NG. 391 udvandrede fra riget i 1856–65, var 4563 fra Bratsberg amt. I de 30 aar 1836–-65 udvandrede fra Bratsberg amt ialt 13063 personer eller gjennemsnitlig 435 om aaret. I de følgende og sidste 3O aar fra 1866 til 1895 er i alt fra amtet udvandret 22 O98 personer eller gjennemsnitlig 736 personer om aaret. I tiaaret 1866–75 udvandrede fra riget 1l9545 personer, deraf var 8567 fra Bratsberg amt. I de ]5 aar fra 1876–9O udvandrede fra riget i alt 226 932 personer, hvoraf 10 594 personer var fra Bratsberg amt. I de 5 aar 1891–95 er fra Bratsberg amt udvandret 2937 af de fra riget i alt i femaaret udvandrede 61 O17 personer. Den statistiske summariske oversigt over folkemængdens be- vægelse i Bratsberg amt, i fogderierne og i byerne tilsammen, i aarene 1866–9O sees af tabellen paa side 392. Den i rubrik 11 anførte folkemæng(le er saaledes den, som ved tilgang og afgang er beregnet at være folkemængden ved udgangen af 1890. Endel grændsereguleringer er aarsag til den forandring i folketallet, som sees at være mellem fo1kemængden i rubrik 11 den 31te december 189O og folkemængden 1ste januar 1891, anført efter folketæl1ingen i rubrik 12. Fra 1ste januar 1878 er en del af Bamle herred henlagt til Langesund med 22 hjemmehørende folkemængde. Fra 1ste januar 1891 er Kragerø grændser udvidet, og endel af Skaatø herred med 809 beboere er henlagt til Kragerø. Fra 31te december 189O til 1ste januar 1891 er saaledes Bamle fogderies folkemængde formindsket med 831 og byernes folkemængde forøget med 831. „ Fra 1ste januar 1883 er endel gaarde af Seljord herred, Øvre Telemarken, med en folkemængde af 235, henlagt til Bø herred, Nedre Telemarken, hvilket udgjør forskjellen i den for de to fogderier anførte folkemængde. I aarene 1891–1895 udgjør i Bamle fogderi overskuddet af de fødtes antal 2013, de udvandredes antal 583, og med et antal af 1430 skulde saaledes Bamle fogderies folkemængde være for- øget ved udgangen af 1895. I Nedre Telemarken fogderi udgjør overskud af fødte 1329,W antal af udvandrede 433, saaledes at med 896 skulde Nedre Telemarken fogderies folkemængde i fem- aaret være forøget. 1 Øvre Telemarken fogderi udgjør overskud af fødte l325 og antal af udvandrede 888, saaledes at med 437 mennesker skulde folkemængden i Øvre Telemarken fogderi være forøget. Folkemængden i amtets landdistrikter skulde saaledes i fem- aaret 1891–-1895 være forøget med 2763 mennesker, forsaavidt