Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/380

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

g HANnE1. OG SKlBSFART. 367 fartøi af 1554 tons drægtighed og i byerne 27 dampfartøier af tilsammen 5 967 tons drægtighed. Af byernes dampfartøier i 189O var hjemmehørende 6 i Skien, 9 i Porsgrund, 2 i Brevik, l i Langesund og 9 iKragerø. Amtets handelsflaade ved udgangen af 1897 havde i land- (l129tr-iktet 2 dampfartøier, hvoraf det ene havde en drægtighed af 1 520 ton og det andet 4 ton. Amtets byer havde ved udgangen af 1897 33 dampfartøier af tilsammen 7 531 tons drægtighed og med 281 mands be- sætning. Deraf var hjemmehørende i Skien 9, hvoraf 6 tilsammen af 888 tons drægtighed og 3 af tilsammen 58 tons drægtighed. I Porsgrund 11, hvoraf 5 tilsammen af 4511 tons drægtighed og 6 af tilsammen 128 tons drægtighed I Brevik 2 af drægtighed tilsammen 633 ton. I Langesund 1 af 37 tons dræg-tighed. I Kragerø 1O, hvoraf 4 med tilsammen en drægtighed af l139 ton og 6 tilsammen af 137 tons drægtighed Af amtets handelsflaade har hovedsagelig i indenrigsk kyst- járt været sysselsat: Af de i byerne hjemmehørende fartøier: 19 da-mpfartøier, tilsammen dr. 805 ton, og 3 seilfartøier, tilsammen dr. 30 ton, og af de i landdistriktet hjemmehørende fartøier: 1 (lampfartøi drægtighed 4 ton og 8 seilfartøier, tilsammen dr.– 45 ton. Hovedsagelig i udenrigsk jart har været sysselsat: Af de i byerne hjemmehørende fartøier: l4 dampfartøier af tilsammen 6 726 tons drægtighed og 236 seilfartøier af tilsammen 102 301 tons drægtighed, samt l fartøi af 89 tons drægtighed paa is- havsfangst. Af de i 1anddistriktet hjemmehørende fartøier har hoved- sagelig i udenrigsk fart været sysselSat: 1 dampfartøi af 1 52O tons drægtighed og 43 seilfartøier af tilsammen 10188 tons dræg- tighed. I 1897 er af de i Kragerø hjemmehørende dampfartøier 1 paa 22 ton nybygget i Norge, 2 paa tilsammen 576 ton tilkjøbte eller overflyttede fra indenlandske steder og 1 paa 880 ton solgt eller overflyttet til indenlandsk sted. I Skien er kommet til 1 damp- fartøi paa 196 ton nybygget i udlandet for norsk regning. Af seilfartøier hjemmehørende i landdistrikterne er i 1897 3 paa tilsammen 835 ton tilkjøbte eller overflyttede fra inden- landske steder, 1 paa 171 ton solgt eller overflyttet til inden- la-ndsk sted og 2 paa tilsammen 22 ton ophuggede. Af de i byerne hjemmehørende seilfartøier er 11 paa til- sammen 7 668 ton tilkjøbte fra udlandet, l9 paa tilsammen 5291 ton tilkjøbte eller ove1–flyttede fra indenlandske steder, 3 paa til-