Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/379

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

366 Hm-rSBE1xG AMT. Af amtets hande1sflaade i 189O var i by(1rne hjemmehørende: i antal 326, af ton11age 121067, med bemanding 3223, og far- tøier over 5O ton var deraf i antal 292, af tonnage 120 269, med bemanding 3 ll9, og i laml(li.s“trriI1–torne var hjemmehørende: i antal 64, af tonnage 13 625, med bemanding 422, hvoraf var fartøier over 5O to11: i antal 34, af tonnage 13036, med be- manding 346. Ved udgangen af 1895 var amtets handelsflaade, damp- fartøier og seilfartøier un(lerét.– i antal 314, af tonnage 118238, med bemanding 3 072, heraf var fartøier over 50 ton: i antal 259, af tonnage 1]699O, med bemanding 29l0. Af amtets handelsflaade i l895 var i byern(– hjemmehørende: i antal 268, af tonnage 107 276, med bemanding 2 761, og igjen heraf fartøier over 5O ton: i antal 234, af tonnage l06442, med bemanding 2654, og i Z(lIl(Z(Zí-9II“íkf(’)’Il6 var hjemmehørende: i antal 46, af tonnage 1O 962, med bemanding 311, og heraf far- tøier over 50 ton resp. 25, 10548, 256. Ved udgangen af l897 var amtets handelsflaade, damp- fartøier og seilfartøier 2lI)(Y(’I’éf, og procentvis i forhold til rigetS samlede handelsflaade paa samme tid, ifølge skibSfartsstatistiken for 1897: i antal 321:: 4.49 0,1‘o af rigets, af tonnage 121708

7.84 0Zo af rigets, med bemanding 3 09l: 5.88 0Zo af rigets,

og deraf var fartøier over 50 ton: i antal 265: 7.73 0Zo af rigets, af tonnage 120 426 = 8.18 0Zo af rigets, med bemanding 2922 = 7.36 0Zo af rigets. Af amtets handelsflaade ved udgangen af 1897 var i by(Þrn(“ hjemmehørende: i antal 273: 85.0 0Zo, af tonnage 109 951:– 90.34 0Zo, med bemanding 2764: 89.42 0Zo, i landdi.9tr‘ikt(ÞrnP hjemmehørende: i antal 48 ý- 15.0 0Øo, af tonnage 11757: 9.66 0Z‘0, med bemanding 327: 1O.58 0Zo. Af det samlede antal fartøier i amtet var over 5O ton i byerne: i antal 237:: 89.4O 0;W’o, af tonnage 109 096: 9O.59 0Øo, med bemanding 2 649: 9O.66 0Zo, og i landdlistrikter):e.– i antal 28:–: lO.60 0fo, af tonnage 1133O: 9.41 0Zo, med bemanding 237: 9.34 0Z0. Af de i 1anddistrikterne hjemmehørende 48 fartøie1–, er de 32 af 10432 tons drægtighed hjemmehørende i Bamle fogderi og de 16 af 1325 tons drægtighed hjemmehørende i Nedre Tele- mark(W fogderi. Af de i byerne hjemmehørende 273 fartøier er i Skien 32 af 14122 tons drægtighed, i Bo-rsgruml 7O af 37 47O tons dræg- tighed, i BV–mik 42 af 11216 tons drægtighed, i Stathelle 4 af 1198 tons drægtighed, i L’a“ngesu-ud 15 af 3611 tons drægtighed, i Kragerø 110 af 42 334 tons drægtighed. Amtets handelsflaade i 189O havde i landdistriktef l damp-