Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/377

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

364 I3RATSBERG AMT. Skibsfarten gav under Krimkrigen et særdeles godt ud- byt1te. Skibene blev, naar der var is paa Frier, skaaret ud gjennem isen først i marts. Enkelte aar laa de fleste i Skien hjemme- hørende skibe i Brevik og Langesund allerede sidst i januar. Ud i 7O–aarene skares raak paa Frier. I det sidste Snes aar har slæbebaade brudt vei gjennem isen. Fra 1894 holdes leden aaben red en afgift af fartøierne efter takst. Praktisk talt er saaledes nu fjorden seilbar aaret rundt. I 1875 havde Bratsberg amts byer 3ö3 sei1skibe paa 108 85l ton og landdistrikterne 85 skibe paa 15 677 ton, tilsammen 448 skibe paa 124 528 ton; desuden hørte hjemme i amtet 17 smaa dampSkibe tilsammen paa 1059 ton. Seilskibe over 5() ton.– Anta1. 1885. 1s9o. 1s9å. 1898. Kragerø. . . 153 133 10O 1()2 Langesund . . l3 4 d 8 Stathelle . 3 7 5 4 Brevik . . 38 34 36 39 Porsgrund . 7O 7O 52 62 Skien . 30 3O 24 23 307 278 220 238 Landdistrikterne . . 40 33 24 47 Amtet . . . . 347– 311 244 l 285 i Seil.farføier o1;(1r 5() ten .– Tonnage. 1sså. 1890. 1s9s. 1s9s. Kragerø . . 54 97O 5O 268 41 882 43 920 Langesund . . 4 987 l 458 1 228 3 354 Stathelle . 667 l 681 1498 1 392 Brevik 11 652 10 271 11 895 l2 296 Porsgrund . 33 029.7O 36 422 29 591 4O 596 Skien 15917.3O l4 647 14 057 15 113 l21223.00 114 697 100151 116“671 Landdistrikterne . . 14 757 l1 482 9 O28 11 13O Amtet 135 98O 126 179 109 179 l27 801