Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/376

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HANI)E1. 0G SKIBSFART. 363 Bejolkningen, Som faar sin fo1–syning gjennem Løveid, ud- gjør omtrent 39 600 individer. Norsjø-Skiens-kanalen i aaret 1898.

- „ – „,, i n j Passeret sluserne ved Lovei(l. 0p. – Ned. Rund og huggen trælast . 6274Z’12 ty1vt. l 93 821î;“1a ty1vt. Skaar-en (lo. . 4 86ðsZl2 W 37 401 – Personer ..... . l 28 296 27 101 Bræ11de og splitved . W 31:3Ö kub.–m. 13 331Ö kul).–m. Kor-nvarcr .... j 5 853 478 kg. 17 803Ö kg. Potet(ɔr ..... 17 25O – 85 8ðO – Si1d . . f Salt . . . Tjære . . . Kalk . . . . j .Iernmalm . . Stenkul .......... C111(161’S ......... . j Jern i Stæ11gc1–, SÍ()l)(§gO(ÌS, spiger

3o9VÖ 111.

6o4=3?=– – 3027Ö – 220d9:38 kg. 1 åT:3 o8o – -må 00o –

35 OO0 –

og deslige ........ j 850 –161 – ö45 3(36 –- Maskineri ......... 49 –IO0 – 1O0 – RiHljC1’ll og gammelt jern . l 1:3ð8 601 – O 800 – Kobbermalm, opberedet . . l – – 74ð 50O – Kaff(? ........ 3l-I 713 –- 400 – Brændevin ..... 456V9 l1l. – Øl .... 41419 – – Petroleum . . 2755Vå – – Fedevarer .... .... E 3–I8 187 kg. 1å30 711 – Æbler“ .......... u 7 650 – – Ben, be11mel og andre k1mstige ( gjO(II’Iî1lgSSt0ff(§ ...... 422 15O – 1 (i00 – Mursten . . . . . . M 4:30 stkr. 716 3öO stkr. Tagsten. . . 2Oo 86o – så 1oo – DrainSrør . . 13 800 – – Bry11este11 . . – 123Ö tons Slibestene . . . 149 – –- Mø11eStenc. . . .;j 11 –- –- Ha og halm . . F 7 875 kg. 151 9ð0 kg. Levende dyr . . 49 heste, 17 kjør, 6å3 sn1aagriser, 2 hunde, 9 faar og 1 1542 kjor, 147 heSte, 1 253 faar, 302 kalve, 2 Svin Svin. 32 smaagriSer. Is ........... – 3 599 r.–t. Træstof tør, træpap og papir . . l – – kg. Do. raa ........ – 21 084 9ö0 – Diverse varer ...... l 126 ö29 kg. 178 235 –- 1)c. (1c. . V 2 195“ 1(111;.–m. 183Ö kl1b.–11‘l. Sei1fartøier . . . . 2: 28 tons 2: 32 tons Før-ingspramme . . . Baade .... 439:–: 27 778 tonS 3 430: 27 171 tone 6