Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/373

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

313O I3RA’I’SBERG AMT. Tr(Fm.(r-vse, af hvilken der i 1898 udførtes 4l11 tons; medens der af va(1(l tr(Pnz(rs.§:(Ð I1(lfOl’tGS 38 936 tons, og af tør (“ellulose lO883 tons. Af ])(lkj)(lj)l.l’ udførtes i 1898 væsentlig fra Skien 14 856 tons. En særdeles vigtig udførselsartikel fra byerne ved Lange- sundsfjorden og KIagGfØ er: is. Mængderne af udført is har, som andetsteds omtalt, vokset stærkt; i 188ö u(lførtes ca. 1l(iOO0 register ton, i 1891 133 00O, i 1898 227 0OO tons. Værdierne er meget variable, fra 2.0 til 8.5 kr. pr. register ton, saaledes at i de l897 udførte 214836 ton havde en værdi af 429 7O0 kroner. men de i 1898 udførte 227 00O ton havde en værdi af 1 926 8O0 kr. Det statistiske centralbureau angiver priserne paa is i 1896 til 2.5 kr. pr. ton, i l897 til 2.0 kr., men i l898 til 8.5 kr. pr. ton. Priserne paa is i London har været pr. tOl1: Fragteme. 1897 . . lO–12 sh. 7–-8 sh. 1898 . 17 sh. ö d. 9 sh. 1899 ...... 15–16 sh. L0 sh. Handelen med is var i 1886–-9O ganske betydelig, der ud- skibedes omkring 630 000 ton mod 1373 900 for det hele rige. Paa Bratsberg amt falder altsaa omtrent 46 0fo. Priserne var smaa, igjennemsnit omkring 3 kroner pr. ton, og handelen gav ikke udbytte I l874 blev betalt op til 15–-16 spd. pr. læst eller over kr. 25.00 pr ton. I 1882 var prisen indtil 30 sh. pr. ton leveret i England og for en enkelt ladning leveret i irsk havn endog 6O sh. ()pl1(11–(Z(lc1f kobbermalm udføres fra amtet i 1898: 85O tons; somme aar-, naar priserne paa jern er høie, udføres noget jernmalm, men den ældre udførsel af norsk jern er standset ved nedlæg- gelse11 af amtets 3 jernværker; ligesaa er udførselen af nikkelmalm og nikkelsten ophørt ved nedlæggelsen af Bamle- værk. En del jk-lfsp(rt udførtes i 1898: 830O tons. Udførselen af apatit udgjorde i 1898: ca. 3583 tons. Videre udføres brynesfen i l898: 66 tons. Nogen udførsel af l1ummer (i 1898: 4343 stkr.) finder sted fra Langesund, og ligeledes udføres fra Langesund lidt fersk fisk, men betydeligere er udførselen af fersk fisk til Kristiania og til byerne ved Langesundsfjorden.