Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/36

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BEI‘IGGl-2NI–II–2D, INDDEI‘ING OG (ili.l-2Nl)SER. 23 bindelse med Rábyggjalög. At Þelamörk i de ældste tider havde en langt mindre udstrækning, idet man til þelamörk kun regnede lidet mere end de herreder, der laa Grenland nærmest eller den nu saakaldte østfjeldske del, er neppe rigtigt. Tinn (Tinn) med Hof?c)inar sökn (Hovins sogn) laa omkring den øvre del af Tinnsjø. Heitrardalr (Hitterdal) omkring den nordre del af Hitterdals- vatn og den nedre del af den i dette faldende hovedelv; Litla- hera(Ì (Lilleherred), omkring nedre del af den fra Tinn..gjör kom- mende Tinnelfr; Grandássherad (Gransherred), omkring den øvre del af Ti)melfr og den nedre del af ([*inn.sjör. Sviduland og Hjartdalr (Sauland og Hjartda1), den øvre del af det samme dalføre, hvortil Heitrardalr hører; den nordlige sidedal þú;fa(lalr (Tuddal); den til B(t7jarherad gaaende dal, hvis øverste del kaldtes Am(itsdalr (Aamotsdal), mellemste Flatidalr (Flatdal) og nederste SeØugerdi (Seljord); endelig dalstrøget om Kviteseidvatn, Rørfjorden og Flaavatn (Kviteseids og Flaabygdens sogne), med de derfra opgaaende dale Ordalr (Ordalen) og Mölgu- (lalr (Morgedalen), eller det nu saakaldte Brunkebergs, forhen Ro-uggabergs sókn; til det ældste Þelamörk hørte ogsaa Roadalr (Vraadal), omkring Vraavatn og den øvre ende af Nisservatn; NiZ12S“dal-r (Nissedal), om den nedre ende af dette og Tyridalr (Tyredal), omkring B–j(irvatn, der gik til Dr-angadalr. Den vestligere del af det nuværende Te1emarken er feilagtig antaget at have været regnet til Rogaland, idet det heder i Halfs saga, at Jösurheidr hører til Rogaland og ligger paa grændsen mod Þelamörk, ligeledes at de samme strøg senere kaldtes Vidir. Jösurhei(Tr antoges at være det nuværende Jusureid ved Dalaaen paa grændsen mellem Brunkeberg og Høidalsmo, og Vi(7ir er endnu tilbage i navnet Veum (a Vidum) paa det nordøstligste annekssogn til Fyresdal nærmest Vraada1. . Denne beretning om Jösurhei(Ìr og Vidir som hørende til Rogaland ansees for urigtig og hidrører.fra en islænding, der ikke kjendte Norges indre geografi. Halfs saga er ikke nogen brugbar kilde. Det sydvestlige Te1emarken vides ikke at have hørt andetsteds hen. Lagardalr (Laardal) ligger omkring den øvre del af Ban- daksvatn og den paa nordsiden deraf opgaaende dal; þilskan er feilagtig opfattet som den øvre del af dalstrøget om Dalaa, der falder i Kviteseidvatn, indbefattende Elgjarjjalls eller Eyjajjalls (Øifjeld) og Heydalsmöa (Høidalsmo) sogne. Þilskan er imidlertid kun et andet navn for Telemarken. Vin eller Vinjar sökn (Vinje), med Raudaland eller Raudalandsströnd (Raulandsstranden) og Nes- land længst n. v. Mör eller M–öS sökn (Mo) med SkajI9ár (Skafsaa), og Fy-risdalr (Fyresdal) med Vidir i v. og s.v.