Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/358

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

HUSFLlI) oo 1NmxsTm. 345 Især i milde vintre har is været skibet til Tyskland og Frankrige, og enkelte ladninger er gaaet til Spanien og Italien, ogsaa til Amerika De skibede kvanta har været meget forskjellige i de sidste aar. Priserne har været høist variable; medens der i enkelte milde vintre enkeltvis har været betalt op til 25–3O kr. pr. reg. ton, har priserne til andre tider, naar der har været is nok, kun været 2 kr., tildels ogsaa mindre. Gjennemsnit-sprisen er omtrent 4–5 kr. pr. reg. ton. I den statistiske aar-bog er priserne paa is i aaret 1896 sat til 2.5 kr., i l897 til 2.0 kr. og i 1898 til 8.5 kr. Forsøgene med at fabrikere kunstig is i betydelig mængde har hidtil ikke lønnet sig. I Eid(mg(+r var der i l895 31 isbrug, med tilsammen 52 is- huse. 713l mand var beskjæftiget med isbrug og skar i vinteren eller registerton is. 16 iShuse. 98 mand var om vinteren skar 8886 skibston iS. 189ÖZ‘96 vel 6O OOO skibston I Solum var deri 1895 beskjæftiget med isbrug og I B(l]l2VZH var der i 1895 33 ishuse. 47O mand var beskjæf- tiget med isbrug og skar ca. 45 OOO skibston is. I Skaatø er der l4 ishuse. 330 mand var beskjæftiget med isbrug og skar i vinteren 189ÖZ96 27 OOO skibston is. l Isdamme er der i SasYmikedal paa 6 steder. 1OO mand kan skjære og lagre ca. 5000 blokke is pr. dag af 14 tommers tykkelse, hvilket svarer til 5OO ton a 1000 kg. En registerton svarer paa seilskibe ofte til 15OO kg., undertiden til 2000, paa dampskibe ofte til 25OO og paa dampskibe af «Glas- govvtypen» endog til 3000–350O kg. is. (1’(lførs-den aj is:

l 1ss6. l 1ss-:. 1sss. 1ss9. L 1s9o. S I P ä –; – “ – Ï–lW J–-–W3–- „,2:–: –:;–-ad –;–:–-ë“ .::.– V Reg.–ton. Reg.–ton. Reg.–ton. Reg.–ton. Reg.–ton. KragcrO . . . W 52 90O l 50:30O 42 OOO år 2OO 72 2OO Langesund . . W:3 2OO j 3 4O0 1 7OO 2 OOO 3 3O0 Brevik . . . . I:3Ö 700 44 8OO 4:3 2OO ðð 8OO Z ð1 2OO Porsgrund . . 1 24 OOO 22 400 17 700 21 4O0 l 26 OOO T11ǫ;111111ï1c11 . . . W 115 8oo f mo 9oo 104 eOo 1:x6 4oo W 1Ö2 Too A „„„P g „ læs m s .–-– .s+ï: Værdi i tusend kroner W 312.6 j 416.1 251.0 350.5 610.8 V s. – „ s se P se „;–s- † „„ –- l„„ l Gjennemsnitsp1–is pr. Þ ton, kroner . . . 2.70 3.4O 2.40 2.57 l 4.00

ËM–Z;–. “ l, –Ä *V m A –g
–t – m.–;:* Z:“.–.;.;. . –;(– î”;– ’Z “ –