Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/322

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

F1S1(EB1E1x. 309 Vandene i S(’(j“OI’(l er i almindelighed rige paa fisk. Ørreten er fedest i fjeldvandene. Flatdalsvatn er meget rigt paa fisk. De rigeste fiskevand er de, som ligger høiest, saaledes Saalsbu- -1“atn paa Hei, Gjevervatn i Grunningdalen og Sundsbarmc-atn i Kivledalen. Disse tre er anseet for at være de bedste. Flere fortrinlige fiskevand er der paa LWeld. De bedste fiskevand i Hjartdal er Kovevatn og Vindyoen. Foruden i Vraavatn, Kviteseidvatn og Bandak fiskes i Kvites- ei(l i flere større og mindre fjeldvaÞnd, rige paa ørret og abor. I Laardal er de bedste fiskeva.nd og elve i Høi(lalsmo; men vandene her er ikke særlig rige. I Mo fiskes aal i øvre ende af Bandak. Der skal have været fisket op til flere kg. store aal. Tokke er meget rig paa fisk. Børte- og .4amlivatn er rige paa sik. Siken er baaret op i van- dene som rogn. Den holder nu paa at fortrænge ørreten. Bosc-– vatn og flere vand paa grændsen mod Sæterdalen er rige paa fje1dørret. ]Oøn.s“vikvatn, Fyresvatn (i Mo) og Faalir-1;atn ligesom Boln- dalsvaln, Stran(lstelvatn, 2VautebergdaLs“c)atn og Bør-ten-afn er flSkGVal1(l i Mo. Der flskes mest om høsten; fiskeredskaberne er: garn, stegle, oter og lyster. “ Der er god ørret i næsten alle heivande11e i Nissedal. Om høsten flsker de med garn og lyster. Ørret med vægt fra 1Z2 til 2 kg., almindelig paa 1 kg. Andre fiskevande i Fyresdal er: IØøbesvafn, som er et udmærket fiskevand, Rolleivsta(le:af1c med omliggende vand, Valevatn, OíS(’fI’(“ltTI, Berfevafn, Nesc“atn og Napervatn; i Skrevatn er ørret. Der fiskes paa forskjellig tid, men mest om høsten med garn og lyster. I Fyr-esvatn kan der fiskes ørret op til 6 kg. i vægt; ogsaa sik fiskes i FyreSvatn, hvor den stimer og gaar op under Eimmy- j’ossen. Før var der ikke sik i Fyresvatn, men siken er bragt did af lensmand Qvisling. Fisken sælges i bygderne og endel sik ved Aamdals værk. Andre fiskevande i Fyresdal er: Bergsvatn, Fisk(“vatn østfor Nesvatn, HængPl6ern ved Berge, Sandvatn ved Naper, Fri(jem i Momrakheien og Kafljern vestfor Borgen. I Tinn fiskes i Maane, (3’:jøist, Maar og Østbygdelven samt i Tim1sjø. 0ppe paa heierne er der mange fiskevand: L(lIlg8ff6“)’)l og Vatndalsvatn i Vestfjord, Lange.sjøen, Maar, Kalhov(l og Gjeitebu- min i Atraa.