Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/308

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

’ F1s1(ER1P:n. 295 I 1886 lykkedes sildefisket kun for enkelte, der laa langt ude og drev; de har tildels fisket godt. Foruden de egentlige fiskere har hjemmevC1–ende sjøfolk og mange andre deltaget i sildefangsten. Der har derfor været sam- let en mængde baade og folk ude ved kysten i den tid, silde- fisket har foregaaet, eller fra begyndelsen af december til ud i februar. Stengr1md())? udenfor Langesund er gjerne en af de bedste fangstpladse, og videre omkring – helst udenom – Stra“aholmen og Jomfruland. Silden kommer, som berørt, meget uregelmæssig til Bratsberg amt. Den var der i aarene 1891, 1892, 1893 og 1894. Den kommer undertiden i oktober maaned, men ofte først ved nytaars- tider. I 1892 kom den tidligere til kysterne af Jarlsberg og Larvik amt og drog sig senere vesterover til Langesundsfjorden, Straaholmen og Jomfrulandsrenden. “ Silden fiskes kun med garn fra aabne baade Denne sild er tildels vaarsild, skrubsild, undertiden er det saakaldt blodsi1d, der kun benyttes til agn. Udbytte af sil(le]fsket i Bratsberg amt. Aar. Kr. 189l .......... 19l 192 1892 . 48 905 1893 D . 150 56O l894 . 27 930 1895 . 5 858 1896 . 19 8O0 1897 .......... 13 55O I aarene 1886–-9O udgjorde det gjennemsnitlige udbytte af sildefiskerierne i Bratsberg amt 1584O kr. Foruden denne vintersild eller vaarsild fiskes der tillige i Bratsberg amt lidt smaaSild og brisling med udbytte som neden- for angivet Sma(Zsil(I– og brisling-flskefs udbytte i Bratsberg amt. Aar. Kr- 1892 .......... l 75() 1893 . 1 02() 1894 . 4 20O 1895 . 1 80O l896 . 3 4O0 1897 .......... 2 956 Tor-sk fiskes over hele Langesundsbugten paa liner (bakker) Samtidig faaes paa linerne hyse. lange brosm-e, skate, lidt flyÞndæ(1