Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/302

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

- F1s1(ER1P:n. 289 Kulmmed (II287“lll(’(“ill8 v“lgaris) er almindelig, men aldrig i mængde. Lange (molva vulgaris) er almindelig. Motella (?imbria er almindelig. Tabis (ámmodytes tobianus) er almindelig. Hellejlyndre, kveife fhippoglossus vulgaris) er almindelig paa større dyb fra Hvaløerne op til Varangerfjord. For et Snes aar siden dreves der ved Drøbak linefiske specielt efter denne flsk. Haaising (híZ)þ()gZO88Oí(Z68 ZíIIl(lIl(ZOlÏd(’–S’) er almindelig udbredt ved alle landets kyster op til Varangerfjorden. – Pighvar (i“hombus ma.v(“imusj er almindelig. Slethvar (l’hO7ll-æts lavis) er temmelig hyppig. Rødspette, konge.flyndre (j)Z6?tt)’OlYt(’Ct(’–S’ platessa) er almindelig Mar(:flyndre (plem“one(–tes miCro(Pephalus) er almindelig. Ising, sletten (plem“one(–fe.s“ limanda) er almindelig. Skrubbe)2 (])Z8llT’OT2H(’t(’–G jle.s“us) er almindelig Hundet2mgen (pleu-rone(“tes (“ynoglosus) I er almindelige og Gab(îflyn(l)–en (d“I’6])(D’t()])S(’tt(l platessoi(les) ] fanges begge ret talrig under trawlflsket efter dybvandsræger (pandalus borealis) i Brevik og La11gesundsfjord. Deres kjød er meget velsmagende og kan sammenlignes med de engelske soles. Laks (sal-mo sala‘)?), ørret (salmo ti-z1tta), strøm.S“ild (arge)zti):a sphyræna), horngjeld (bel()ne vulgaris), sild ((:lupea harengus), hr-isling (lClupea sprattus), aa-l ((mg-rilla vulgar?Ls) er a-lmindelige fiske. S“ipho)zosfoma typhlP, meget almindelig. Syng-nathus aCus, almindelig. , Syngnathus rostellatus, almindelig. ÖaalPþske““ Nei-ophus aeguor(?us, almindelig Nerophus ophidion, meget almindelig. Nerophus lumbriC“åfbrmiis,êikke sjelden. Pighai (a(“anthias vulgaris) er almindelig udbredt fra Hvaløerne og Kristianiafjorden op til den russiske grændse, benyttes som fødemiddel. 1 Svarthaa, s1.1arttorsk (spina.r nig(–r) er meget almindelig paa større dyb. De mindre velkjendte og sjeldent forekommende arter er: Labra;r lz1pu.S“, sjelden. Polypr‘ion Cernium, enkelte individer fundne ved indløbet til Kristianiafjorden “ Mullm surm“uletus, sparsom. Cantharus lineatus, paa større dyb; sparsom (Flekkefjord, Hankø). Pagellu.s- (:entrodontz1s, ikke almindelig. Brama Raji, funden. Tipigget hzm(lesteile (ga.S–terosteus pzmgituWS), almindelig. 19 – 13ratsberg amt