Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/296

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1)YHE1.1v os .1AGT. 283 drager de sydover, f. eks. til Danmark, og lever da mest af rognebær. Af sangerne findes flere i amtet, saaledes: Lm;sangerm (sylvia ff7’O(’hil‘ll-9), der er almindelig, ba-s-tardnatier- galen (.s-ylvia hypolais), samt sorthætten (sylvia atri(–apilla). Almin- delig paa fjeldene er blaakjelken (CyaneCula sue(§iCa), der ansees for høifjeldets bedste sanger. Den har en mærkelig evne til at efter- ligne andre fugles stemmer. Endvidere findes rødkîjelken (erithaCeus rubeCula). Af trosterne er der: FÏ].6Z(Zt7’O8tB72 eller graatrosten (turdus pilar119) findes i birkelieme, hvor den danner store kolonier. Den har et skvatrende skrig. Almindelig i lierne er mdvingetrosten (turdus iliaeus), den lader sig ogsaa se nede i dalene. Ringt1–østen (tz1rdus torguat-B1s) holder især til høit oppe paa fjeldsiderne og er delvis stationær. Endelig findes ogsa-a: Maaltrosten (tur(lus TIl-fl-S’’í(’’M–S’ Fossekallen ((–in(?lus aguatiC“u-S–) lever af vandinsekter, smaa krebsdyr eller ørret- og lakseyngel, som den sluger hel. Den duk- ker ned i elven efter sin føde. Engp1))lerken (anthus pratensis) lever paa sumpige enge, den er en almindelig sangfugl, der ligesom lerken stiger i luften, medens den synger. Vl))S’(].(?l’t(?7l eller linerlen (mota(“illa alba) er meget almindelig ved beboede steder. Gulerlen (mota(?illa .flava) forekommer ligeledes. rS’t(msk1)(Ptten (sa.Tcicola oenanthe) ruger sine eg lavt nede paa jorden eller i buske. Under trækket fanges den ofte paa fyr- lygterne. Fugl()k()ngen (regulas regulus) er standfugl. Gjer(lesm-uti(m- (troglodytes parm1lus) bygger sit rede i buske eller mellem trærødder. Flu()snapperne (musCi1“apa atriCapilla og grisola) er almindelige i skoge og haver, de bygger rede i træerne, deres neb er bredt og kort, samt omgivet af skjægbørster, hvorved det bliver skikket til at snappe insekter i luften. S’IÏIZ(?’)l6’U(ITl-S’(3)l (ampelis garrulus) kan undertiden om vinteren sees i flokkevis. Enkelte aar optræder den imængde. Den ruger i de nordligste naaleskoge. Tornska(lerne (lanius e;1:(–ubitor og (–ollu-ri()) lever af insekter og kan endog fange mindre hvirveldyr som mus, øgler eller Smaa- fugle; de spidder sit bytte helt eller i smaadele paa torne, før de fortærer det. Af sz;alerne findes: Tagsvalen (hirundo urbiCa), der er særdeles hyppig paa sæter-