Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/284

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

SKOG OG OLflbntlig skog i Brafsberg amt- MYHHR. 27I ’ „ W ÎAnta1 af FIad(=111dh0I(I. t skogens omtr. værdi nbH188bP– W – . n – “PCW8È3Ê Skogens navn. H(’PPed skog Upm. ] 13mgɔ1–ɔx1,eÐ. i “ mark 1 t(1ukm-1 St S VW S nå g g å“ g hektar. 1hektar.f uanseet. 1’radraget. g –S =.ɔ Y“:?–;Ý,;„ “ .„;J;.’’–- “U *” –; –-Y?V“:’’–Y – ’;Z–J–J†Ìij„. d Kr. Kr. M Statsskoge. t . ï Tinngodset ..... Tinn *9 700.00à – 486 OOO G 45O OOO å69 82 Oplysningsvæsenets I J] fonds skoge. î Drangedal pxæc1cgw(1ɔckcg D1–c11gc(1ä1 6e1.Ö9 – * så ooo 70 ooo W 4 W Sannikedal –- W Sannikedal 109.62 – W 22 OOO 18 OOO t 1 – Bamle – Bamle 201.46 3.74t 62 OOO 42 OOO W 3 – Eidanger – Eidanger 160.00 – 45 OOO 32 OOO E 2 – S1emdal – Slemdal 582.13 – S 60 OOO 50 OOO 3:3 SoIum – “ Solum 121.26 –1 * 42 OOO 30 OOO M 4 – I–Iolden – Holden 200.08* – 37 OOO 25 OOO d 5 – Bo – Bø 126.74 264.00 18 OOO 15 OOO t 1 1 Sande – Sande 233.02 2.76 60 OOO 48 OOO 4 – Hitte1–dal S – Hitterdal 150.04 15.74 ] 21 OOO 16 OOO 4 – Tinn – Tinn 180.00 – t 24 OOO 11 OOO ] 4 1 Gransher1–ed – Granshe1–red 120.00 –- 18 OOO 16 OOO g 1 – Seljord – t Seljord “ 40.00 – 5 OOO 4 000 I – Kviteseid – Kviteseid 320.00 – 12 OOO 6 OOO r 1 – Skogsmark chefsgaa1–dsskog “ med unde1–bruget Midtsund – 250.00 – 15 OOO 12 OOO W 2 – Ho1tan sorenskrive1–gaardsskog – 60.00 – 5 50O 2 600 W 2 – Fyresdals præstegaa1–dsskog ] G (Øv1–e Mo1and) ..... t Fyresdal 90.00 – 24 OOO 20 OOO I – Mo p1–æstegaardsskog . . . Mo 100.00 – 18 OOO 14 OOO “ 2 1 Laan-dal – . . Laa1–dal 200.00 – 16 OOO 12 OOO n I 1 Vin;Ie – Vinje 300.00 – 24 OOO 16 OOO 3 n 3 Sum i Bratsberg amt . . –4 206.94 286.24 603 500 459 600 –49 10 En større del af Tinngodsets skog er beheftet med brugsrettig- heder, idet gaardene ved frasalget af skogen er forbeholdt ret til husfang, gjærde og brændefang, løvskog, havn- og sæterret. Der maa hugges efter udvisning, og en stor del af brændeveden skal tages af løvskog, tørt og affald. Det til Tinngodset hørende jordegods bestaar af 15 gaarde og 27 pladse med nogle sætre og havnestrækninger. Der vinter- fødes paa disse jordveie aar om andet 10 heste, 114 kjør og 234 stkr. smaafæ. Det samlede area1 indmark er 2275 dekar.