Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/28

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

BELIGGENHED, INDDELlNG OG GR3ENDSER. 15 og llUaavatn liggende eid, gaar derefter ennem sidstnævnte vand, i hvis nordlige del den støder paa grændsen mod Valle. Grændsen mellem Fyres(lal og Valle herreder – ogsaa grændse mellem Bratsberg og Nedenes amter – begynder i den nordre del af2þUaavatn, gaar langs det i samme faldende bækkedrag, gjennem Knntsvøtn. bøier i det vestligste af disse næsten ret nordover, overskjærer Trætte1îjernet, den vestover til Hongsvatn (i Valle) løbende bæk, gaar ud i det lille østfor Hongsvat“n sæter (i Va-lle) liggende vand, som den skjærer gjennem under en bøining mod nordvest, gaar i denne retning lige paa Boke(jernets nordøstligste snip, (xgrændsesten paa en holn1e), som den afskjærer, gjør herfra-en mod vest vendende bue og gaar gjennem Bærevatn (Sten paa en holme). Fra holmen i B(erevatn gaar grændselinjen til den syd- lige top af Ravneheien, herfra til dette fjelds nordlige top og videre over Bergeheiens top til toppen af Glaapej)el(l1), tangerer underveis Hovatns Sy(ÌØSt11’e ende, svinger saa under ret vinke1 paa et kort stykke vestover, men bøier allerede mellem Rishøvd og det vestfor samme liggende lille vand nordnordvestover, pas- serer tvers over Nnlsnnlerne, gjennem Braa“valn til toppen af Tors- 1;il1fleld og træffer her grændsen mod Mo. Grændsen mellem Mo og Valle herreder – ogsaa g-rændse mellem Bratsberg og Nedenes amter – gaar fra toppen af Tors- oikj)eld i nordvestlig retning ned af aasen følgende ÂS:jllZ–9b(Pkk6’)2‘ til dens udløb i det østover gjennem IOønneeikvatn flydende vas- drag, gaar saa langsmed dette et ganske kort stykke vestover, men bøier allerede østenfor store Bjarne-I–Pal?: nordover og kort der- paa i nordvestlig retning over aasen til et lidet vand, der har afløb saavel sydover til store B.jørnevatn som nordover til det i Urdvatn strømmende bækkedrag, hvilket sidste afløb grændsen følger lige til udløbet, idet den bøier i omtrent ret vinkel, gaar over (Ï)’(Zt?(ll7l1S’ tilløb, bøier mod nordvest, men kort derpaa under en temmelig spids vinkel næsten ret i øst til toppen af Ur(lnosel, dreier saa af mod nordnordvest over Frolandsheiene til Bran(lnnt, passer-ende underveis S(elýørn-nuf, gaar fra Bran(lnut mod nordvest til toppen af Graasteinaase‘n og herfra ret mod nord til nordvestre ende af Skurevatn, hvor grændsen mod Vinje begynder; under- veis passerer den vestre skraaning af Venevaseggen og tangerer Venevatn i dets vestligste punkt. Grændsen mellem Vinje og Valle herreder –- ogsaa grændse mellem Bratsberg og Nedenes am’ter – begynder ved nordvestre ende af Skurevatn, hvorfra den i nordvestlig retning gaar over Bueggene til midt-paa den arm af Ottaelven, som forener Sesvatn med Breivatn, følger saa denne nordover, afskjærer den vestligste ) Grændselinjen er her usikker. Lisæteren er ved dom ti1kjendt Valle, og gfæ1l(ISOH derfor som nu besl(revet. I