Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/253

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

24O llRA’l’SBl-2ll(i .“xm“r. DfGf01’. Ovenfor Tuddal sanatorium efter Helland .... . lO36 Paa Indvikfjeld ved Møsvatn efter Chr. Smith .... lO8o Mellem Sligstul og Øiset i Fyresdal efter Naumann . 929 Mellem Øiset og Valle ti Sæterdalen) efter Naumann . 96l For furu er disse grændSer maalt: Meter. Blefjeld i Tinn .... . 957 Gausta. i Tinn . . . . 922 RWivsfjeld i Tinn .... . l035 Ved Fyresvatn i Fyresdal. . . 747 Maalte grændser for granen er: Men-1–. Mellem Haakenes fjeld og GauSta ved Chr. Smith . . 910 Skrivstolsæteren i Gaustadalen efter Chr. Smith . . 904 Nedenfor Svinerui under Gausta efter Helland . . . 955 Ovenfor Tuddal sa-naterium efter Helland . . . . 949 Ved Finnebusæteren i Grungedal efter amtskartet .... 8)5l De i- amtet voksende træer er ovenfor opregnede under af- snittet om vækstlivet. Her hidsættes, væsentlig efter SPhi(b1ɔlvr. nogle tal om de dimensioner, som træerne kan naa inden amtet. I Hollen er i 1872 maalt to af de høieste furutræer i Norge. Det ene træ havde en høide af 32.6 m. og ved grunden en diameter af 88.8 cm. I en høide af 12.5 m. havde stammen en dian1eter af 41.8 cm., ved 15.6 m. 38 cm., ved 18.7 m. 31 cm. og i en høide af 21.9 m. havde den endda en diameter af 24.8 cm. . Det andet træ var 32.9 m. høit og havde paa det nærmeste de samme dimensioner som det foregaaende opover stammen, indtil denne i en høide af 30.1 m. havde en diameter af l3.07 cm. Diameteren er overalt beregnet uden bark. I KlosterskogPn ved Skien er eller var ogsaa flere høie, men ikke synderlig tykke furutræer. De 6 høieste af disse, maalte i deeember 188O, havde følgende dimensioner: Nr. l: Høide 26.3 m., Omfang i brysthøide 2.19 m. Nr. 2: Høide 30 m. og omfang i brysthøide 2.19 m. Nr. 3: Høide 31 m. og Omfang i brystl1øide 2.09 m. Nr. 4: Høide 32 m. og omfang i brysthøide 1.8 m. Nr. 5: Høide 32 m. og omfang