Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/252

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

V:1–:1(ST1.1v11:T. 2:39 ust-ulafa og pZ1lla, samt to smaa vidjearter, fjeldmo (s(1li.1– h(9T’ff)(I(?(’G) og rynkevidje (9aliÞr reti(–ulat(r,). I klipperifter vokser den hvidblomstrede sildreart s(1;z:ijraga (–(Bspitosa, fjeldarven (Cerast1ium alpinum) ligeledes med hvide blomster, rosenrod (rhodiola ros(–a) med rosenlugtende rodstok og veroni(r(( s(1;Z“afilis, hvis blomster varierer mellem mørkeblaa, lyseblaa, lyserøde eller endog helt hvide. Bergbruse eller fjellros, ogsaa kaldet rødsildre (s-aæij“raga oppositifolia) har lange, nedliggende, grenede stængler, som lægger sig henover klippen, dækker den og pryder den med sine røde blomster. Dens blade udskiller kalk fra et hul i spidsen. Ved randen af de smeltende snefonner vokser issoleien eller reinblom (ramm(–ul:1s gla(?ialiis) med blomster, som fra først af er hvide, men senere bliver mørkerøde. Et par steder i nærheden af Haukelisæter er en anden plante, som ogsaa kaldes reinblom (d1–y(1s o(–topefal(1;)ǫ funden sammen med et par sjeldnere forekommende carexarter. Skog og myrer. Skog. Gran, furu og birk er de skogdannende træer i amtet, og naaleskogen har stor udbredelse, saa skogdrift er en hovednæringsvei for Bratsberg amt. I regelen er der skog i Bratsberg amt, naar landet ikke naar over skoggrændsen, og naar det ikke er dyrket. Undtagelse fra denne regel danner endel yderst mod havet liggende smaaøer, og de steder, hvor skogbunden er blevet blottet ved skogbrand eller paa anden maade, saa at det bare fjeld ligger i dagen. Som overalt i vort land er der imidlertid mange steder, hvor smaaknauser af bart fjeld stikker frem, og hvor der er myr, som ikke er skogdækket eller kun bevokset med glissen skog. Imidlertid kan det som regel siges, at det udyrkede land er dækket med skog af forskjellig væksterlighed og bestand ne- denfor skoggrændsen, og lavere niveauer helt blottet for skog som paa Vestlandet er undtagelse. Om tr(egr(Pndsens høide over havet foreligger der nogle maalinger: For birken er disse grændser fundne: Meter. Ved Gausta efter amtskartet ..... . lO35 Ved Gausta efter Chr. Smith ..... . lO98 Ovenfor Svinerui ved Gausta efter Helland . . lO53