Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/249

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

236 BnATSB11:nG AMT. Barlind eller ta-X (ta.rus ba(Ð(–ata), en busk eller lidet træ med flade barnaale; den er temmelig almindelig flere steder ved kysten, som ved La-ngesund, findes dog ogsaa enkelte steder i Tele- marken, f. eks. i Seljord og Hitterdal. Stikkelsbær (ribes gro.s-.s-ularia), solbær (?ribes nigrum), findes ved elvebredder, f. eks. ved Skien og Porsgrund, slaapetorn ()))’lM‘l218 spinosa) danner ofte tætte krat. Vidvendel (Z())l2.(“(’)’(l ]m“i(–lym(ånz(m) er en slyngende busk med store, lyst gulrøde, vellugtende blomster; den er temmelig al- mindelig i Bamle, saavelsom i Langesundstrakten, hvilket ogsaa er tilfældet med l)erberis (b(–rbe)“is v:1lg(:ris). Berglette eller epl1eu (hedCr(1 h11li.1–) findes paa Langesunds- aasen, kor0nil ((’O]’OIlfZZ(l (1m1‘rus) paa strandklipperne ved Kragerø; den sidste er en i landet meget sjelden busk. (YI’(’l’Il(’–S’ )“ZOI’(l. I urerne, hvor ovennævnte løvtræer danner det øverste vegetationslag, vokser nede i bunden mellem gruset mange urter, som ynder varme og tørre lokaliteter. Flere høie græs staar her, som br(x(–hgp0dium Sf“Zl’([Zf(’JI)M, s(“h(–d()m1rus bm(–(““k(Þni, valn- m(1gm.s-li.s (II“M)2fZl.N(l(i’P(l og (pig(“1”(1s. Af de ertel)lon1stredes familie findes l(Zfhy)“a1s .S“ilres(ris, en art fladbelg med bare et par smaa- bla(le og store, lyserøde blomster, (z.s-f=rag(:lz1s gly(–iphyZla(s, en stor plante med lysegule blomster og nedliggende stængler, og hvis blade har en sød, lakritslignende Sn1ag, de to vakre arter glatbelg, om- b“–S– B–erm1s og rager med store, rodviolette blomster og Skogvikken (–:?i(–iasil?–(1ti(“a) med l1vide, blaaaarede kroner og Stængler, som slynger sig over buske og stene. Endvidere findes flere arter violer, især den vellugtende viola mirabilis. mysken ((l-S])(’T’l(Z(l odorata), en kransbladet plante med (leilig duft, maure-arterne, galium- m)rum og borealP, af rosefa-milieu humleblomst ((;e:1m“ riml(§) med vakre, hængende brune og gule blomster og akermaanen (agrim(mia eupafo)“ia). Endvidere findes begge kongelysarterne (z;erb(1s(“um thap.S–:1s- og nigre1m‘) med gule blomster i akslignende samling paa en høi, tyk stængel, brunrød (serophularia nodosa), merian (origam1m –vulgare), bakkemynte ((?ala- mi)afha aeino-9), de to sidste med stærk lugt, kransbørste (elino- podium ‘t)llZ(](lI’(’), trollbær ((l(Yf(P(l spi(‘(Zt(1“) med hvide blomsterklaser og sorte bær, pirkumarterne (“hyperi(–arm pe)Zj?))“at“m, Gll(I(Z)’(l)l-gllZ’ltm) og den sjeldne hyperi(vum mon-tam(m, som vokser ved Langesund, Brevik og Kragero, endvidere det ildelugtende raudegras eller blodgras (geraniz1m rob(1)–fianumä) og den sjel(lnere g8)’(lIlí“llm lH(:idu-m. som vokser i urerne langs kysten som ved Porsgrund og Kragerø o. m. fl. FZO)’(l(7l i naaleskog(Z)ae. Gran og furu danner naaleskogene. Vegetationen i de dybe og mørke naaleskoge er meget fattig og