Side:Norges land og folk - Bratsberg amt 1.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

v.H1(sT1.1v1–:T. 235 som ellers kun er plantet i 1andet, skal være fundet vildtvoksende ved Porsgrund. Asp (popz(lus t-remula) og ask fra;1:Winu-S e.)CCelsior) er begge almindelige Lind (tilia paa-o-ëfblia) er et kuldskjært træ, som helst vokser paa tørre, varme steder, som i urer og 1ier; den findes ved kysten og i enkelte dele af Telemarken, f. eks. i Tinn og Seljord. Løn (“a(:mV plat(moides9 er temmelig hyppig paa samme slags lokalitet som foregaaende. Hegg (prrmus padu.S9 og rogn (sorbus au(:upa1“ia) er meget al- mindelige. Sølvasall (corbus av-ia), et noget sjeldent træ, findes saavel ved kysten som enkelte steder i Telemarken, f. eks. Seljord ogi Flatdal. En meget sjelden art asall er sorbus sC(m(li(–a, som vokser ved Porsgrund, i Eidanger og ved Dalen i Telemarken. I urer findes endvidere: V ildapall (pyrus malus), ei sjelden langs kysten; i Telemarke11 er den paa enkelte steder og vokser i mængde ved Seljordsva-tn. Hagtorn ((’V’(lt(P(jaltS“ monogyna) vokser sammesteds som fore- gaaende Det vilde moreltræ (pr2mr(s avium) findes i kystegnene, dog sjelden, som i Skien og Eidanger og som før nævnt ved Stokkevatn. Mange arter bjørnebær (Ërubus) vokser langs kysten, og et par arter gaar ogsaa op i Telemarken. Kornel ((’O)’Il2(cS’ s(mguinea) er en i landet meget sjelden busk, som dog i mængde findes i urerne under Frierflaugene og et par andre Steder, f. eks. ved Langesund. Trollhegg (Ë)“hamm1s (Watharti1:a), « det træ, Som fanden flaadde gjeita- underǫ-, er almindelig, især langs kysten. Buske, som er almindelige saavel ved kysten som i Tele- marken, er: Brakall (Írham-)ms .f)“a1Zgula), der ved Møsstranden endog gaar over furugrændsen; langt op paa fjeldsiderne gaar ogsaa 1nispel ((?otom:ast(är “z?ulgaris). Endvidere ledved (ZO]tí(‘(’s)’(l:1:ylosfeam), krossved (ie;iJ1m-n-amt opulus) og tysbast ((laphne 7Il(3Z(’–I’(?llT7t); den sidste har lyserøde, vel1ugtende, men giftige blomster paa bar kvist tidlig om vaaren; bærene har været brugt til at forgive ulve og ræve med. Kanelrosen (rosa (ỲíIl7l(lTltOsI)l-(?(t) og klunger (rosa (–an-ina) er hyppig forekommende; andre rosearter derimod, Som resa rubigi- 1:osa og ville-9a, holder sig i kysttrakterne. Ribs (rribes mbrum) er almindelig Enkelte buske holder sig kun eller fortrinsvis ved kysten, som: